Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ωρωπού.

0
1510

 

 • Σύσκεψη που έγινε ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, με όλους τους

  εμπλεκόμενους φορείς, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Ιουνίου το μεσημέρι, στην
  αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, με συντονιστή τον Δήμο Ωρωπού.
  Έκτος του δημάρχου Θωμά Ρούσση, παρευρέθηκαν ο υπεύθυνος της περιφέρειας για την πολιτική
  προστασία, εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, ο αντιπρόεδρος του συνδέσμου Πάρνηθας,
  αστυνομία, το λιμεναρχείο,αντιπρόσωπος της ΔΕΔΔΗΕ, όλες οι εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας και
  πυρασφάλειας και οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, που το κύριο
  βάρος ευθύνης τους βαραίνει, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
  Το περσινό καλοκαίρι, με την αγαστή συνεργασία όλων, δημιουργήθηκε μια Εθελοντική
  Ομάδα του Δήμου μας η οποία βάδισε με συντονισμένο σχέδιο. Με το ίδιο σκεπτικό θα
  πρέπει να βαδίσουμε, με οργανωμένο σχέδιο και στην αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών και
  φέτος. Το ιδανικό βέβαια θα ήταν, να μην υπάρξει καμία πυρκαγιά , αλλά δυστυχώς κάτι
  τέτοιο είναι ανέφικτο.
  Ο Δήμαρχος τόνισε ότι: <<Μπροστά μας έχουμε την αντιπυρική περίοδο του 2017 και την πρόκληση προστασίας του φυσικού πλούτου του Δήμου μας και η συνδρομή και η συνεργασία όλων των Υπηρεσιών και φορέων που συμμετέχουν στο Τοπικό ΣυντονιστικόΌργανο Πολιτικής Προστασίας είναι καθοριστικής σημασίας>>.
  Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, η συνδρομή του Θανάση Λέκκα,απόστρατου
  αξιωματικού της πυροσβεστικής, ως εντεταλμένου συμβούλου του Δημάρχου για θέματα
  πολιτικής προστασίας, έχει φέρει αποτελέσματα σε οργανωτικό και τεχνοκρατικό
  επίπεδο. Η αδιαμφισβήτητη τεχνογνωσία και η σοβαρότητά του σε όλα τα επίπεδα, φέρει σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας το Δήμο.
  Όσον αφορά το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο, στη διάθεση δυναμικού και μέσων προς
  υποβοήθηση του έργου της καταστολής σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι οργανωμένο έτσι
  ώστε το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε να είναι ενημερωμένο για το πώς θα
  ενεργήσει ανάλογα με την ειδικότητα και τη δυνατότητα του καθένα. Ο μηχανικός
  εξοπλισμός του Δήμου είναι σε ετοιμότητα.
  Όσον αφορά τις αρμοδιότητες των προέδρων, και αυτός ήταν ο λόγος της επιπλέον
  ενημέρωσης από τον δήμαρχο, ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα:
  Άρθρο 82
  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (σ.1823)
  ζ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην
  αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της
  τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων

 

φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά τη
διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη
διάθεση των αρμοδίων αρχών
Άρθρο 83
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (σ.1823)
2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική
του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα
ακόλουθα θέματα:
δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών,
δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής
περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
3. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των
αναγκών της τοπικής κοινότητας.
Άρθρο 83
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (σ.1823)
5. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των
αναγκών της τοπικής κοινότητας.
Εργασίες καθαρισμού σε:
Κοινόχρηστους χώρους,
Στα όρια των δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το σχέδιο του δασαρχείου.
Οικισμούς με περιαστικά δάση.
Εργασίες συντήρησης αγροτικών και περιαστικών δρόμων, ιδιαίτερα τμημάτων οδικού
δυκτίου που περνά ή βρίσκεται κοντά σε Δασικές περιοχές.
Καθαρισμός ρεμάτων από εναπόθεση αστικών αποβλήτων.
Εντοπισμός ιδιόκτητων οικοπέδων και ενημέρωση των ιδιοκτητών για τον καθαρισμό τους.
Ενημέρωση ιδιωτών που διαθέτουν σπίτια μέσα ή κοντά στο δάσος για λήψη μέτρων
αυτοπροστασίας.
Συντήρηση στα Πυροσβεστικά υδροστόμια, πλήρωση των υδατοδεξαμενών.
Ενέργειες και μέτρα πρόληψης στις Τοπικές Κοινότητες με τους οικισμούς τους που
δέχονται μεγάλο αριθμό παραθεριστών.

Ενέργειες και μέτρα πρόληψης σε Κατασκηνώσεις, Κάμπινγκ και πέριξ των Ξενοδοχειακών
μονάδων.
Καθαρισμός της βλάστησης πέριξ των Αρχαιολογικών Χώρων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here