«Μείωση και απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη Ύδρευσης – Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού των ευπαθών ομάδων του Δήμου Ωρωπού».Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, και ποιες είναι οι ελαφρύνσεις για αυτούς, που θα ισχύσουν από 1/1/2018;

0
1301
Conceptual image of crossed hands isolated over white background

 

 • Με απόφαση ιδιαιτέρως ευνοϊκή προς τις ευπαθείς ομάδες, το Δημοτικό συμβούλιο του
  Δήμου Ωρωπού, προχωρά σε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ μειώσεις για τις ευπαθείς ομάδες των
  δημοτών της. Περιγράφουμε παρακάτω αναλυτικά ποιοι είναι οι δικαιούχοι, και ποιες είναι
  οι ελαφρύνσεις για αυτούς, που θα ισχύσουν από 1/1/2018:
  «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του
  αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή
  από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους,
  τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των
  ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους
  του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α’ 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις
  υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να
  τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η
  επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου
  εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την
  κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε
  ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία
  συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με
  αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο
  κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο
  που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το
  φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα
  αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό
  επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι
  αφορολόγητα».
  1…..Την μείωση κατά 50% των δημοτικών Τελών ύδρευσης – καθαριότητας και
  ηλεκτροφωτισμού για την πρώτη και κύρια κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών με έως πέντε τέκνα και κατά 70% των δημοτικών Τελών ύδρευσης – καθαριότητας και
  ηλεκτροφωτισμού για την πρώτη και κύρια κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών με άνω των πέντε τέκνων με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα (και για τις δύο περιπτώσεις),πραγματικό, εκκαθαρισμένο, κατά τον προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος,μικρότερο των 80.000€ χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.
  Στη μείωση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του τέλους ύδρευσης-συντήρησης δικτύου.
  2….. Την μείωση κατά 30% των δημοτικών Τελών ύδρευσης – καθαριότητας και
  ηλεκτροφωτισμού για την πρώτη και κύρια κατοικία των τρίτεκνων οικογενειών με ετήσιο
  συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό, εκκαθαρισμένο κατά τον προηγούμενο του
  έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 30.000,00€ χωρίς τις εκάστοτε
  προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. Στη μείωση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος
  του τέλους ύδρευσης-συντήρησης δικτύου.
  3…. Την μείωση κατά 50% των δημοτικών Τελών ύδρευσης – καθαριότητας και
 • ηλεκτροφωτισμού για την πρώτη και κύρια κατοικία των πολύτεκνων οικογενειών με έως
  πέντε τέκνα και τη μείωση κατά 70% των δημοτικών Τελών ύδρευσης – καθαριότητας και
  ηλεκτροφωτισμού για την πρώτη και κύρια κατοικία των πολύτεκνων οικογενειών με άνω
  των πέντε τέκνων με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα (και για τις δύο περιπτώσεις),πραγματικό, εκκαθαρισμένο κατά τον προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος,μικρότερο των 80.000,00€ χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.
  Στη μείωση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του τέλους ύδρευσης-συντήρησης δικτύου.
  Η απόφαση αυτή, αποτελούσε προεκλογική δέσμευση του Δημάρχου κ. Ρούσση, που
  υλοποιήθηκε σήμερα. Ας ελπίσουμε τέτοιες ευνοϊκές αποφάσεις να υπάρξουν σύντομα και
  σε άλλες ομάδες του κοινωνικού συνόλου, καθότι δυσκολίες περνούν όλες οι οικογένειες.
  Περιμένουμε την γρήγορη εφαρμογή από τις υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με τον νέο
  νόμο για 100 ή 120 δόσεις του διακανονισμού για οφειλές προς Ο Τ Α , που θα ψηφιστεί

  σύντομα από την κυβέρνηση.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here