Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ωρωπού.Η Δημοπρασία.

0
1890

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» η εκτέλεση του έργου: «Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ωρωπού», με προϋπολογισμό 1.788.200,09€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 1.052.187,66€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 189.393,78€, απρόβλεπτα 15% 186.237,22€, αναθεώρηση 14.278,19 € και Φ.Π.Α. 346.103,24€.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 11/07/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών), στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος), πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132005382-5330 fax: 2132005359 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Χρ. Μπρούλια.

Σημείωμα του Παρατηρητή:Πρόκειται για τον Βρεφονηπιακό σταθμό Ωρωπού που θα κατασκευαστεί σε χώρο ,πίσω από το Λύκειο Μίκης Θεοδωράκης,σε οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο.Η Κατασκευή δεν θα πραγματοποιηθεί με ΣΔΙΤ,αλλά μόνο με την συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου,πράγμα που σημαίνει πως οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν ταχύτατα.Θα επανέλθουμε σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα,με πλήρη στοιχεία,τόσο για το μέγεθος και την δυναμικότητα του Σταθμού,όσο και για το ακριβές χρονοδιάγραμμα των εργασιών.Γίνεται αντιληπτό πως με την ολοκλήρωση αυτού του έργου,θα λυθεί μόνιμα ένα τεράστιο θέμα,που απασχολεί δεκάδες εργαζόμενους και μη  γονείς του Δήμου μας.Θα επανέλθουμε λοιπόν λίαν συντόμως.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here