Ενέργεια από σκουπίδια.

0
1453
Ενέργεια από σκουπίδια;
Με ποιον τρόπο; Το βιοαέριο μετατρέπεται σε ηλεκτρική
ενέργεια συνεισφέροντας και στην προστασία του
περιβάλλοντος
Αν αναλογιστεί κανείς πόσο πίσω βρίσκεται η Ελλάδα στον τομέα της
παραγωγής εναλλακτικών μορφών ενέργειας, είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο
και σημαντικό το γεγονός ότι ξεκίνησε να λειτουργεί ο πρώτος
ελληνικός ιδιωτικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
βιοαέριο ΧΥΤΑ, στη Βόρεια Ελλάδα, στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής
Ταγαράδων. Ένας χώρος με ιδιαίτερη σημασία, αφού εξυπηρετεί τη
μείζονα περιοχή της Θεσσαλονίκης, με τη δυναμικότητα της
εγκατάστασης να ανέρχεται σε 5MW, δηλαδή την ισχύ που χρειάζεται
για να ηλεκτροφωτιστεί μια πόλη μεσαίου μεγέθους. Το βιοαέριο, το
υλικό που δίνει «ζωή» σ’ αυτό το πρωτοποριακό εγχείρημα, αποτελεί
σύνολο αερίων που παράγονται από την αποσύνθεση οργανικών υλών
που βρίσκονται στα απορρίμματα.
Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο στους Ταγαράδες ανήκει
στην εταιρία ΗΛΕΚΤΩΡ και κατασκευάστηκε μέσα σε 24 μήνες από την
ιδιοκτήτρια εταιρία, η οποία αποτελεί τον ενεργειακό βραχίονα του
ομίλου Ελληνική Τεχνοδομική ΤΕΒ ΑΕ. Η εγκατάσταση λειτουργεί με την
υποστήριξη του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, ο οποίος
διαχειρίζεται το ΧΥΤΑ και είχε την πρωτοβουλία να διαθέσει τα
δικαιώματα του βιοαερίου προς πώληση. Όπως αναφέρει ο εμπορικός
διευθυντής της εταιρίας ΗΛΕΚΤΩΡ, Χρήστος Καραγιάννης, «στις
εγκαταστάσεις της μονάδας θα διοχετεύεται το βιοαέριο από το χώρο
ταφής των απορριμμάτων για να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια.
Εκτιμάται ότι η διαθέσιμη πρώτη ύλη επαρκεί για να λειτουργεί η
εγκατάσταση με την ίδια δυναμική πάνω από δύο δεκαετίες».
Η εγκατάσταση στοίχισε 6.350.000 ευρώ, από τα οποία το 40% προήλθε
από επιχορηγήσεις του επιχειρησιακού προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και το υπόλοιπο 60% από ιδιωτικά κεφάλαια.
Το έργο θα διαδραματίσει επίσης σημαντικό ρόλο στην προστασία του
περιβάλλοντος, αφού η εγκατάσταση αξιοποιεί ως καύσιμο το βιοαέριο,
βασικό συστατικό του οποίου (κατά 50%) είναι το μεθάνιο, αέριος ρύπος
με δραστικότητα 21 φορές μεγαλύτερη από αυτή του διοξειδίου του
άνθρακα.
«Η ανεξέλεγκτη διαρροή του μεθανίου στην ατμόσφαιρα αποτελεί
πρόβλημα για την ευρύτερη περιοχή και λόγω των κινδύνων πυρκαγιάς

που εγκυμονεί. Με την αξιοποίησή του ουσιαστικά αφαιρείται από το
περιβάλλον της περιοχής μία σοβαρή επίπτωση», τονίζει ο κ.
Καραγιάννης και επισημαίνει την αναγκαιότητα δημιουργίας μονάδων
που βασίζονται στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και σε άλλα σημεία
της χώρας. Το παράδειγμα της Πορτογαλίας, όπως εξηγεί, είναι
χαρακτηριστικό: «Η Πορτογαλία μπήκε στη φάση των φωτοβολταϊκών
και προχώρησε τόσο ώστε το 2010 θα καλύπτεται από εναλλακτικές
μορφές ενέργειας σε επίπεδο 40%, ενώ εμείς ούτε το 20% δεν θα έχουμε
το 2020.»
Η μονάδα βιοαερίου λειτουργεί και ως παραγωγός θερμικής ενέργειας, η
οποία είναι διαθέσιμη για χρήσεις θέρμανσης σε κτίρια κοντά στο ΧΥΤΑ
ή για τη μελλοντική εγκατάσταση εξάτμισης των υγρών αποβλήτων που
προκύπτουν από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Στους σχεδιασμούς του
Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται υποδομές για
την τηλεθέρμανση σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων
δημόσιων κτιρίων, στο πλαίσιο των ανταποδοτικών οφελών. Η
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την εγκατάσταση αγοράζεται
από τον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και διατίθεται στο τοπικό ηλεκτρικό
δίκτυο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here