Προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος και μηχανημάτων έργου για την πυροπροστασία

0
2013

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα κληθούν να αποφασίσουν για την προμήθεια ενός πυροσβεστικού οχήματος ελαφρού τύπου 4*4,  και τριών (3) καινούργιων χωματουργικών μηχανημάτων εκσκαφέα – φορτωτή λαστιχοφόρου,  (τύπου JCB), με εκχιονιστική λεπίδα.

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στα 274.370,97€, πλέον 65.849,03€ για αξία ΦΠΑ 24%, συνολικής δαπάνης δηλαδή, 340.220,00€ (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%).

Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από ιδίους πόρους ή από έσοδα πολιτικής προστασίας του Δήμου Ωρωπού και θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017.

Να σημειώσουμε εδώ, πως τεράστιο πρόβλημα έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια, καθώς υπάρχει έλλειψη των αντίστοιχων μηχανημάτων, που καλύπτουν τις ανάγκες ύδρευσης, αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, αποχιονισμού  και διάνοιξης δασικών δρόμων, καθώς ο επίτροπος δεν δικαιολογεί σχεδόν ποτέ τέτοιες αναθέσεις έργων σε ιδιώτες, με αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Η δημοτική αρχή κατά την ανάληψη των καθηκόντων της παρέλαβε  7 μηχανήματα τέτοιου τύπου, εκ των οποίων τα 2 είναι συνεχώς συνεργείο λόγο παλαιότητας. Να σημειώσουμε πως ακόμα ένα αποσύρθηκε, φέτος.

Η παλαιότητα τους (ακόμα και 20 έτη), τα καθιστούν λειτουργικά δύσκολα και ασύμφορα με αποτέλεσμα την επιλεκτική χρησιμοποίηση τους.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τη μελέτη που θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Camera

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here