Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους δυνητικά ωφελουμένους, των παρεχόμενων δόμων στήριξης από τον Δήμο Ωρωπού.

0
1405
Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους δυνητικά ωφελουμένους, των παρεχόμενων
δόμων στήριξης από τον Δήμο Ωρωπού.
Οι αιτήσεις ξεκινούν από 16 Αύγουστου και λήγουν 15 Σεπτεμβρίου.
Οι παρεχόμενες αυτές δομές θα λειτουργήσουν στο κτίριο της παλαιάς
κοινότητας Νέων Παλατίων Ωρωπού (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ), και στο χώρο των
Παλαιών Φυλάκων Ωρωπού (ΣΥΣΣΥΤΙΟ- ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ).
Ωφελούμενοι των παροχών είναι:
1.Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία),
που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις
παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών.
2.Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή
περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.
3. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:
α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή
ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή
αλλοδαπής ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%
εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία: τέκνα ενός ή και των δυο
συζύγων/γονέων, αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων
γ. Οι ανιόντες
δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν
έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της
οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την
επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.
Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής: Οικονομικό έτος 2017 (χρήση
2016)
Προθεσμία Αιτήσεων: Από 16.08.2017 έως 15.09.2017
Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:
Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο
email του Δήμου: info@oropos.gov.gr
ή σε σημεία εξυπηρέτησης των δυνητικά ωφελούμενων για την υποβολή
αίτησης:
Δ/νση: Γ. Δροσίνη 15, ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ, Τ.Κ. 19015, Αρμόδιος: κα Φαφούτη
Βασιλική
Ημέρες : Καθημερινές (Δ-Π) , Ώρες: 9:00 – 13:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος : κα Βασιλική Φαφούτη
Δ/νση: Γ. Δροσίνη 15, ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ, Τ.Κ. 19015
Τηλέφωνο : 2295 0 31307
e-mail : info@oropos.gov.gr
Δικτυακός τόπος : www.oropos.gov.gr
Δ/νση: Λεωφ. Χαλκουτσίου 50, ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ, Τ.Κ. 19015, Αρμόδιος : κα
Φωτοπούλου Χριστίνα
Ημέρες: Καθημερινές (Δ-Π), Ώρες : 9:00 – 13:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος: κα Φωτοπούλου Χριστίνα
Δ/νση: Λεωφ. Χαλκουτσίου 50, ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ, Τ.Κ. 19015
Τηλέφωνο: 2295 3 20391
e-mail : info@oropos.gov.gr
Δικτυακός τόπος : www.oropos.gov.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here