ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

0
1248

Οι πρώτες μελέτες αποκατάστασης από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στον Κάλαμο και στο Καπανδρίτι, εκπονηθήκαν από την τεχνική υπηρεσία του δήμου, και σήμερα θα συζητηθούν από το δημοτικό συμβούλιο.


Αφορούν: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για διαμόρφωση της στροφής στην είσοδο του Καλάμου έπειτα από την πυρκαγιά 13-15/08/2017»
«Υλοτομία επικίνδυνων καμένων δέντρων σε ερείσματα και νησίδες οδών στη ΔΕ Καλάμου έπειτα από την πυρκαγιά 13-15/08/2017»
«Αποκατάσταση ζημιών ύδρευσης ΔΕ Καλάμου έπειτα από την πυρκαγιά 13-15/08/2017»
Το πρώτο θέμα αφορά κατασκευή τοιχείου σε στροφή στην είσοδο του Καλάμου επί της Λ. Καπανδριτίου-Καλάμου. Η όλη κατασκευή κρίνεται απαραίτητη και πρέπει να εκτελεστεί άμεσα μετά την πυρκαγιά της 13-15/08/2017 στον Κάλαμο, ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων αλλά και να προστατευθεί η κατοικία που βρίσκεται παραπλεύρως. Η δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των 193.937,29€, πλέον 46.544,95€ για Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης 240.482,24€ συμπερ. ΦΠΑ 24%.Η πίστωση για την εκτέλεση του έργου θα εισαχθεί με αναμόρφωση ενώ η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από την επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπλέον της κατασκευής του τοιχίου αντιστήριξης θα τοποθετηθούν ιστοί οδοφωτισμού χαλύβδινοι ύψους 10,00μ. με τα φωτιστικά τους σώματα και το οδόστρωμα θα αποκατασταθεί όπου κρίνεται απαραίτητο μετά τις παραπάνω εργασίες.
Το δεύτερο θέμα αφορά τις εργασίες υλοτομίας επικίνδυνων καμένων δένδρων που βρίσκονται σε ερείσματα και νησίδες οδών στην ΔΕ Καλάμου. Η δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των 46.000,00€, πλέον 11.040,00€ για Φ.Π.Α. 24%) ήτοι συνολικής δαπάνης 57.040,00€ συμπερ. ΦΠΑ 24%.Η πίστωση για την εκτέλεση του έργου θα εισαχθεί με αναμόρφωση ενώ η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από την επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Η κοπή των καμένων δένδρων κυρίως πεύκα, πλατάνια και ευκάλυπτοι κρίνεται απαραίτητη και άμεση ανάγκη για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και πεζών στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της ΔΕ Καλάμου.
Το τρίτο θέμα αφορά την μελέτη του θέματος συντάχθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 143/2017 Εντολής Σύνταξης Μελέτης του Δημάρχου και αφορά στην αποκατάσταση των αγωγών ύδρευσης που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά στην Δ.Κ. Καλάμου, στις περιοχές «Κακόσι» και «Λαγότρυπα» που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Η δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των 185.440,84€, πλέον 44.505,80€ για Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικής δαπάνης 229.946,64€ συμπερ. ΦΠΑ 24%. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει απολογιστικά με την πρόοδο των έργων με παραστατικά των δαπανών από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Κάποιες εργασίες έχουν είδη ξεκινήσει από την επομένη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς. Δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού, αντικαθίστανται σε καθημερινή βάση, καθώς οι ανάγκες είναι σοβαρές και αποτελούν προτεραιότητα, για την καθημερινή ζωή των δημοτών μας. Ας ελπίσουμε πως το κράτος με τις υπηρεσίες του και τα συναρμόδια υπουργεία, θα φανούν αρωγοί και θα τηρήσουν τις υποσχέσεις για γρήγορες και άμεσες συνέργειες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here