Ο Θανάσης Λέκκας μιλά από καρδιάς,στον Παρατηρητή.

0
2200
Ο Θανάσης Λέκκας, με απόφαση του Δημάρχου Ωρωπού, έχει ορισθεί Εντεταλμένος
Σύμβουλος για θέματα Πολιτικής Προστασίας.
Για πρώτη φορά στις υπηρεσίες του Δήμου μας, ο νευραλγικός και κρίσιμος αυτός τομέας
ανατέθηκε σε ένα άνθρωπο με τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία, αφού διετέλεσε
ανώτατος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος και σήμερα έχει αναλάβει την ευθύνη,
για την οργάνωση και τον σχεδιασμό του οργάνου αυτού.
Είναι πραγματική τιμή για τους δημότες μας να έχουμε στις τάξεις μας τέτοια στελέχη, που υπηρετούν το ιδανικό και την αξία του εθελοντισμού, βάζοντας την έννοια της προσφοράς σε υψηλότατα επίπεδα.Ο κύριος Θανάσης Λέκκας, μας απέστειλε μια επιστολή, που μιλά για όλους και για όλα, και κύρια για την φωτιά, τις συνέπειες της, αλλά και για το ποιος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την κατάσβεση της, όπως και για το έργο της οργάνωσης που έχει αναλάβει στο Δήμο Ωρωπού.
Παρακάτω παραθέτουμε την επιστολή του:
Στις 13-08-2017, όπως όλοι γνωρίζουμε, εκδηλώθηκε Δασική Πυρκαγιά στον Κάλαμο στην θέση Λαγομούνδρα περί ώρα 16:15 περίπου. Ακούστηκαν και ειπώθηκαν πάρα πολλά, τα περισσότερα από τα οποία πιστεύω λέχθηκαν από χείλη και στόματα μην έχοντας την κατάλληλη εμπειρία ή την ανάλογη γνώση πάνω στις Δασικές Πυρκαγιές και στους Νόμους , Διατάξεις που διέπουν αυτές.
Αποδόθηκαν ευθύνες εκεί που δεν έπρεπε. Εσκεμμένα???? Ίσως από αντιπολιτευτική τακτική???
Όμως πιστεύω οι τοποθετήσεις δεν ήταν σωστές στην απόδοση των ευθυνών. Δεν οδήγησε και δεν οδηγεί πουθενά ο πόλεμος της αντιπολιτευτικής τακτικής με αφορμή την καταστροφική Πυρκαγιά που έπληξε τον Δήμο μας. Ο Δήμος Ωρωπού όχι μόνον δεν ευθύνεται, αλλά πραγματοποίησε ότι ήταν δυνατόν ώστε να περιοριστεί η καταστροφή. Οι Δασικές Πυρκαγιές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και στο μέλλον σε μεγαλύτερο και πιο καταστροφικό ρυθμό λόγω των κλιματικών αλλαγών και διαφόρων άλλων παραγόντων που δεν είναι της παρούσης.
Για αυτό σας βεβαιώνω με πλήρη σιγουριά ότι και στο μέλλον θα αντιμετωπίσουμε παρόμοιο γεγονός.
Δεν χρειάζεται λοιπόν η αντιπολιτευτική τακτική- επιμένω- στο συγκεκριμένο θέμα διότι ορισμένοι από εσάς πιθανόν να βρεθείτε στην ίδια και σε χειρότερη δυσάρεστη θέση κάποια άλλη φορά.
Όλοι έχουμε την όποια προσωπική μας ευθύνη στο τι λέμε πως το λέμε το τι πράττουμε ώστε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα πάνω στην πρόληψη και στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
Πάντα χρειάζεται σοβαρή τεκμηρίωση και πλήρη γνώση. Το πρόβλημα της
αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών είναι πολυπλοκότατο και ευρύτερο. ‘Όποιος δεν έχει
συμμετάσχει σε κατάσβεση ή σε συντονισμό δασικών πυρκαγιών -το επισημαίνω- με πλήρη γνώση και εμπειρία δεν πρέπει να καταφεύγει σε κατηγορίες που πολλές φορές δεν στέκουν. Είναι άλλο πράγμα να ζεις την Δασική Πυρκαγιά από -απόσταση ασφαλείας- και άλλο να έχεις την όποια ευθύνη για τον συντονισμό διάθεσης μέσων, μηχανημάτων, ανθρώπινου δυναμικού, απομάκρυνση των πολιτών.
Όποιος από τους Πολίτες του Δήμου μας επιθυμεί να προτείνει απόψεις, ιδέες,προτάσεις, λύσεις για την πρόληψη και την καταστολή των Δασικών Πυρκαγιών , εγώ είμαι στην διάθεση του με την όποια γνώση ή εμπειρία έχω. Ακόμα υπάρχουν αρκετοί Δημότες στον Δήμο μας που μπορούν να προσφέρουν αρκετά στο συγκεκριμένο θέμα π.χ. Δασολόγοι, Δασοπόνοι,Δασοφύλακες, Πυροσβέστες και όποιος ακόμα επιθυμεί. Όλοι μαζί μπορούμε να δουλέψουμε και να προσφέρουμε για τον δήμο μας το δυνατόν περισσότερα.

 • Θα ήθελα να επισημάνω ότι παρόλο που ακούστηκαν πάρα πολλά καλά ή κακά, ο Δήμος Ωρωπού με τον Δήμαρχο Ρούσση Θωμά με τους Αντιδημάρχους Δέδε Κωνσταντίνο , Βελτανιώτη Δημήτριο, που επλήγησαν οι Δημοτικές τους ενότητες, και με τους Προέδρους των Τοπικών Ενοτήτων με την Πολιτική προστασία του Δήμου και με την βοήθεια όλων σχεδόν των Αντιδημάρχων και των Συμβούλων του, αντιμετώπισαν με τον καλύτερο τρόπο, φυσικά πάνω σε αυτά τα οποία τους αναλογούσαν, την πάρα πολύ δύσκολη και καταστροφική πυρκαγιά.
  Θα αναφερθώ σε μερικές γενικές παραμέτρους ώστε να γνωρίσουν και οι Πολίτες του Δήμου Ωρωπού ποιες υπηρεσίες έχουν την ευθύνη για την πρόληψη και την καταστολή των Δασικών Πυρκαγιών.
  Ο έλεγχος και καταστολή των δασικών πυρκαγιών είναι αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος και ενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό του σχεδιασμό. Το έργο αυτό δύναται να υποστηρίζεται και από άλλους φορείς πολιτικής προστασίας, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999. Η συνδρομή των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στο έργο του ΠΣ, πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του επικεφαλής Αξιωματικού των επιχειρήσεων καταστολής.
  Τα μέσα των φορέων τα οποία διατίθενται για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών (υδροφόρες, μηχανήματα, κλπ) κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσονται επιχειρησιακά υπό τον επικεφαλής Αξιωματικό των επιχειρήσεων καταστολής, ο οποίος έχει και την ευθύνη αξιοποίησής τους σε τοπικό επίπεδο.
  Η ευθύνη έκδοσης οδηγιών και τεχνικών προδιαγραφών έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων και η εκπόνηση προγραμμάτων προστασίας τους από τον κίνδυνο των πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ν.2612/1998, Ν. 3208/2003, Π.Δ. 402/1988, ΚΥΑ 23111/2010, ΠΔ.24/2015).
  Στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία
  Πολιτικής Προστασίας, διακρίνονται οι κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία με αριθμό 5,κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με κατάσταση Συναγερμού. Οι κατηγορίες κινδύνου αναλύονται ως εξής:
  Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή) Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.
  Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση) Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους.
  Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή) Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι, κλπ).
  Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή) Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.
  Στις 13-08-2017 κατά την έναρξη της δασικής πυρκαγιάς η κατηγορία κινδύνου στον Δήμο Ωρωπού ήταν 3 και 4. Στις 14-08-2017 η κατηγορία κινδύνου ήταν 3. Στις 15-08-2017 η κατηγορία κινδύνου ήταν 4 καθώς επίσης και στις 16-08-2017. Τα στοιχειά αυτά τα παραθέτω διότι κάποιοι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, τόλμησαν να ισχυριστούν (αλήθεια γιατί?????) πως δεν υπήρχαν άνεμοι, και ότι ο Κάλαμος κάηκε με άπνοια…….
  Αρμόδιος για την εισήγηση του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. Στα πλαίσια αυτά και με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς στο αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος, κλπ) τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση.
  Η δράση της απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση η δράση αυτή εύκολα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες – απώλειες και να μετατραπεί σε επιχείρηση διάσωσης, την ευθύνη της οποίας στο χερσαίο χώρο, έχει το Πυροσβεστικό Σώμα (παρ. β, του αρθ 1 του Ν3511/2006, όπως έχει τροποποιηθεί βάσει του άρθ. 63 του Ν.4249/2014 και ισχύει). Η διάταξη του άρθρου 108 του Ν.4249/2014 για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των ατόμων που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την εποπτεία ή διέπεται από ειδικότερες νομοθεσίες (Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις, Ιερές Μονές,αρχαιολογικοί χώροι, Ξενοδοχειακές μονάδες, Εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, κλπ.).
  Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της απόφασης αποτελεί αρμοδιότητα των
  υπευθύνων λειτουργίας τους και λαμβάνεται μετά από σχετική ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου και σύμφωνα με τα σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσής τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
  Εννοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις των υπευθύνων λειτουργίας των ανωτέρω υποδομών ή εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στον οικείο Δήμαρχο, όπως επίσης και στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, για λόγους καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και συνεπειών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου τους από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Πραγματοποιήθηκε πάρα πολύ σωστά η απομάκρυνση των πολιτών και όπως έπρεπε και με μεγάλη επιτυχία χωρίς να υπάρξει ούτε ένας τραυματισμός. Επίσης και όλων των Κατασκηνώσεων.
  Τα πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου Ωρωπού στο σύνολο τους παραβρέθηκαν στην πυρκαγιά από την έναρξη της μέχρι το πέρας αυτής. Καθώς επίσης και οι Εθελοντικές Ομάδες του Δήμου Ωρωπού, οι οποίες πρόσφεραν τα μέγιστα για την κατάσβεση.
  Δημιουργήσαμε σαν Δήμος για πρώτη φορά την ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
  επίσημα στο Μητρώο εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με Αριθμό Μητρώου 13/2017.
  Θα ήθελα τέλος να επισημάνω ότι το προσωπικό πυρασφαλείας του Δήμου ή οι υπάλληλοι του Δήμου δεν έχουν την ευθύνη καταστολής της δασικής πυρκαγιάς όπως ακούστηκε. Και αυτό διότι ούτε επαγγελματίες πυροσβέστες είναι ούτε την κατάλληλη εκπαίδευση έχουν, την οποία και δεν υποχρεούνται να έχουν. Είναι εκεί για να βοηθούν επικουρικά κάτω από τις εντολές και μόνον του αξιωματικού συντονιστή του Πυροσβεστικού Σώματος. Η καταστολή των δασικών πυρκαγιών είναι μια πολύπλοκη, δύσκολη και επικίνδυνη εργασία και απαιτεί ειδικές γνώσεις, εκπαίδευση και άρτια οργάνωση. Προέχει πάντα η σωματική ακεραιότητα και ασφάλεια του προσωπικού πυρασφάλειας και των υπαλλήλων του Δήμου. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το να επέμβει κάποιος που δεν είναι εκπαιδευμένος ή δεν έχει την κατάλληλη εμπειρία.
  Μετά τιμής
  Λέκκας Αθανάσιος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here