Οριστική λύση στην παροχέτευση των λυμάτων για Καπανδρίτι, Πολυδένδρι, Μικροχώρι και Αφίδνες.

0
1962
Συνάντηση με τον γενικό διευθυντή αποχετεύσεων της ΕΥΔΑΠ, κ. Βουγιουκλάκη Κώστα
είχε ο Δήμαρχος Ωρωπού, Θωμάς Ρούσσης, χθές στο Δημαρχείο.
Μια μελέτη που ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, μετά από δημόσιο ανοικτό
διαγωνισμό, που διεξήχθη σύμφωνα με τον Ν.3316/2005, η μελέτη ανατέθηκε, (απόφαση
Ανάθεσης μελέτης 161/2012 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού). Το Ιδιωτικό
Συμφωνητικό υπογράφηκε στις 24/9/2012 (α.π. 22381) και προβλέπει συνολική
προθεσμία ολοκλήρωσης της μελέτης 16 μήνες. Το όλο έργο (μελέτη και κατασκευή) είχε
ενταχθεί για χρηματοδότηση στο σχετικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ,
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με κωδικό MIS 349392 (α.π. οικ. 119363/14-
5-2012) για συνολικό ποσό 11.485.622,66 ευρώ.
Το Τεχνικό Συμβούλιο στην από 29-11-2013 Συνεδρία του ενέκρινε τον 1ο Συγκριτικό
Πίνακα και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 29 του
Ν.3316/05 καθώς προέκυψε η ανάγκη εκπόνησης των συμπληρωματικών γεωτεχνικών
μελετών και εργασιών που κατά το μέγεθος δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.
Η ανάγκη εκπόνησης αυτών των συμπληρωματικών μελετών και εργασιών προέκυψε διότι
στην εγκεκριμένη λύση της Προμελέτης των έργων μεταφοράς ακαθάρτων μέχρι τον
αποδέκτη (δίκτυο ΕΥΔΑΠ) περιλαμβάνεται η κατασκευή τμημάτων αγωγών σε
μικροσήραγγες προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των αντλιοστασίων και συνεπώς το
κόστος άντλησης (λειτουργικό κόστος δικτύου), καθώς επίσης και προκειμένου να μειωθεί
η πιθανότητα ρύπανσης από κακή λειτουργία (βλάβη) αντλιοστασίων.
Ο σχεδιασμός των μικροσηράγγων κατά την επόμενη φάση της μελέτης (Οριστική μελέτη)
προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκών γεωτεχνικών στοιχείων κατά μήκος των
μικροσηράγγων αυτών προκειμένου να διαπιστωθούν με ικανοποιητική ακρίβεια οι
εδαφικές συνθήκες που θα παρουσιαστούν κατά τις εργασίες διάτρησης των
μικροσηράγγων.
Ο Δήμος Ωρωπού και η παρούσα δημοτική αρχή, με το υπ’ αριθμ. 10039/22-05-2017
έγγραφό του υπέβαλλε τον φάκελο τροποποίησης Περιβαλλοντικών όρων στην ΕΥΔΑΠ,
και κατάφερε την έγκριση να συμπεριλάβει τελικά, και την ΔΕ Αφιδνών, αφού τα λύματα της
περιοχής προβλέπεται να παραληφθούν από τους αγωγούς συλλογής και μεταφοράς της
μελέτης αποχέτευσης Καπανδριτίου.
Έτσι λοιπόν την 12 Ιανουαρίου 2018, υπογράφηκε η δεύτερη συμπληρωματική μελέτη, και
αφορά την εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης στις θέσεις που προβλέπεται η
κατασκευή μικροσηράγγων για την διέλευση των αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων. Μια
μελέτη που θα κοστίσει 160.658,11ε συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και θα καλυφτεί από
ιδίους πόρους. Η προθεσμία εκτέλεσης που διέπεται από την σύμβαση είναι 9 μήνες. Και
αυτό ακριβώς αποτέλεσε το κύριο θέμα συζήτησης της χθεσινής σύσκεψης. Ο μελετητής
περιέγραψε το εύρος των εργασιών και τις πιθανές δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει
ερευνώντας την περιοχή. Η μεγαλύτερη ορατή δυσκολία που μπορεί να προκύψει είναι
από την ύπαρξη όμβριων αγωγών που προϋπάρχουν στους οικισμούς αυτούς, και η
ενδεχόμενη «διασταύρωση» τους με τους μελλοντικά κατασκευαζόμενους, ενδεχόμενο που
δεν υπάρχει. Η ύπαρξη αποτύπωσης όλων των δικτύων σε ηλεκτρονική μορφή, από
προηγούμενες μελέτες στις εν λόγο περιοχές, αποτελεί ένα ακόμα πλεονέκτημα για την
τάχιστη εκπόνηση της μελέτης.

Έτσι λοιπόν το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης της μελέτης, ίσως και πριν το Πάσχα είναι ορατό,και αφού αποφανθεί το δημοτικό συμβούλιο και εγκριθεί, προχωράμε στην δημοπράτηση των τευχών, και σε κατασκευαστική σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ, εφόσον η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη.

Μεγάλη κουβέντα έγινε για το θέμα του βιολογικού του Καλάμου και των Αγίων
Αποστόλων. Η εξεύρεση του σημείου και η οριοθέτησης της κατασκευής της βιολογικής
μονάδας, το σημείο καθορισμού της και η επαρκής έκταση, δίνει την δυνατότητα στην
ΕΥΔΑΠ, που θα είναι και η εταιρία κατασκευής της μονάδας και των δικτύων, να εντάξει
στον σχεδιασμό της, μια διαφορετική προσέγγιση και φιλοσοφία στην διαχείριση των
λημμάτων, σε ευρωπαϊκά και ανεπτυγμένα πρότυπα. Και είναι εφαρμόσιμες μέθοδοι ήδη
στην Ελλάδα, σε πολλές περιφέρειες της χώρας όπου εφαρμόζεται διαχείριση των υδάτων
με επαναπροώθηση για αρδευτικούς σκοπούς, και παράλληλα κομποστοποίηση και
παρασκευή προϊόντων καύσης από ανακυκλούμενα υλικά, από σύνθετες μονάδες
ανακύκλωσης, στην ίδια μονάδα. Και όλα αυτά σε κτίρια άριστης αισθητικής με την
δυνατότητα επισκεψιμότητας καθημερινής για τους δημότες με σκοπό φυσικά την
εναπόθεση των ανακυκλώσιμων απορριμάτων, άλλα και την εκπαιδευτική δυνατότητα σε
μικρούς μαθητές, με άριστες αίθουσες προβολών και διάφορων μαθησιακών δυνατοτήτων.
Παράλληλα δίνεται και η δυνατότητα εξεύρεσης οικονομικών πόρων, όπως προβλέπει η
νέα νομοθεσία.
Και ο βιολογικός των Ωρωποχωρίων, έχει πάρει την πορεία του. Ίσως για πρώτη φορά
μετά από πολλά χρόνια, υπάρχει πραγματική προσέγγιση στο θέμα, με αποτελέσματα,
αφήνοντας πίσω τους κάκιστους χειρισμούς του παρελθόντος. Στην επόμενη οικονομική
επιτροπή θα ληφθεί απόφαση για την εκδίκαση των ενστάσεων της μελέτης. Έχουμε
ξαναγράψει για την τραγική διαχείριση της προηγούμενης Δημ αρχής, Οικονομάκου-
Ηλιάσκου, με την απίστευτη καθυστέρηση της εκδίκασης των ενστάσεων, με αποτέλεσμα
να χαθεί η χρηματοδότηση της μελέτης. Ευτυχώς εξασφαλίστηκαν 500.000ε από την
Περιφέρεια Αττικής εκ νέου, κατόπιν παρέμβασης του Δημάρχου κ. Ρούσση, και
εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του μελετητή, από την αρχή.
Το ανέκδοτο της παράλιας των τελευταίων σχεδόν είκοσι ετών, φαίνεται να φθάνει στο
τέλος του. Όλοι οι εμπλεκόμενοι με τις δημοτικές αρχές του παρελθόντος, έχτισαν πολιτικά προφίλ, και πούλησαν απίστευτα πολιτικά παραμύθια πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Ελπίζουμε να μην έχουμε καθυστερήσεις από εδώ και πέρα, και η δημοτική αρχή να πράξει
μέγιστα προκείμενου να βρεθούν πηγές χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια, έτσι
ώστε να θεμελιωθεί και αυτό το έργο. Οι προθέσεις της πολιτείας, βάση ευρωπαϊκής
οδηγίας, θα είναι πολύ σκληρές σε δήμους που δεν μπορούν να διαχειριστούν τα λήμματα
τους, και η απειλή εξοντωτικών προστίμων, είναι ορατή. Επίσης νομίζουμε πως οι
κοινωνίες είναι αρκετά πιο ώριμες να σκεφτούν και να αποδεχτούν λύσεις, ουσιαστικές και
πραγματικές προς το δημόσιο συμφέρον. Η πολίτικη βούληση και η πρόθεση για
ουσιαστικές λύσεις δεν λείπει από την παρούσα αρχή. Μένει ο σωστός προγραμματισμός και η ταχύτητα των διαδικασιών……

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here