Περί καταστροφολογίας………ο λόγος.

0
1058
”Φίλε” το δειλινό που είδες στη χθεσινή φωτογραφία είναι έργο της φύσης….τα χάλια που
περιέγραφα την Κυριακή στην συγκέντρωση είναι έργα δικά σας…μη συγχύζεσαι…έχουμε
δρόμο ακόμα…Γιώργος Γιασημάκης…
…μας έγραφε μόλις προχθές ο κ. Γιασημάκης.
Τι να θυμηθούμε;
Τι να περιγράψουμε για την τρίχρονη θητεία του και κάτι, στον Δήμο Ωρωπού;
Αλήθεια έχει ψηφίσει κάποιο έργο που έχει εισάγει στα Δημοτικά συμβούλια η
δημοτική αρχή και δεν το θυμόμαστε;
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ!!! μετά βεβαιότητος!!!
Λαμπρό παράδειγμα μόλις προχθές. Για άλλη μια φορά, εφάρμοσε την πάγια
τακτική της άρνησης και της αποστροφής, σε ότι πάει να δημιουργήσει η
Δημοτική αρχή Ρούσση. Από το Δημοτικό Συμβούλιο της 25ης Απριλίου:
Θέμα: «Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο οδικό
δίκτυο Δήμου Ωρωπού».
“Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και αφού έφερε προς συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου την υπ΄αριθμ.2/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Ωρωπού και αφορά την κατασκευή – αποκατάσταση των οδών του Δήμου
Ωρωπού που υπέστησαν καταστροφές από έντονα καιρικά φαινόμενα.
Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 και ο
προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.570.295,97€ πλέον
ΦΠΑ 24% , η χρηματοδότηση του θα γίνει από το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών και από ιδίους πόρους και για το σκοπό αυτό υπάρχει
εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑΕ 64.7333.0002 του προϋπολογισμού του
Δήμου οικονομικού έτους 2018.
Οι Δημοτικές Κοινότητες στις οποίες θα γίνουν επεμβάσεις αναφέρονται στην
εντολή σύνταξης μελέτης (αφορά δρόμους σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες)…
Ενδεικτικά έχουν προσμετρηθεί οι παρακάτω δρόμοι οι οποίοι υπεδείχθησαν
από τους κατά τόπους Αντιδημάρχους και Τοπικούς Προέδρους.
Μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα
μαγνητοφωνημένα
πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, μειοψηφούντων των Δημοτικών
Συμβούλων κ.κ Γιασημάκη, Παπαγιάννη, Γαζβινιάν και Τζεβελέκου Νικόλαου
οι οποίοι δήλωσαν παρόντες, δηλαδή ΟΧΙ!!

Τα λογία περιττεύουν. Τα ”χάλια των καθημερινών δρόμων”, προσπαθούν
κάποιοι να διορθώσουν, αφού καινούριος δρόμος δεν έχει κατασκευαστεί
στον Δήμο μας τα τελευταία 10χρονια. Και δίνεται η ευκαιρία τώρα, να γίνει
μια αρχή και να διορθωθούν οι χειρότεροι από αυτούς.
Και εσύ, και οι άσπονδοι φίλοι σου, το αρνείστε παραδειγματικά!!!
Δεν κάνεις κακό στην Δημοτική Αρχή. Κάνεις κακό στους εκατοντάδες
συνδημοτών μας, που προσπαθούν να κυκλοφορήσουν καθημερινά στο
παλαιωμένο δίκτυο του τόπου μας και να κάνουν την δουλειά τους. Και τους
αφαιρείς το δικαίωμα να καλυτερεύσουν τις διελεύσεις τους και να μην σπάνε
τα αυτοκίνητά τους.
Μπράβο… βρίσκεστε στον σωστό δρόμο!!!
illustration of cartoon businessman with long nose shadow on wall in lying concept

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here