Όταν η πολιτική αλητεία,ξεπερνά τα όρια και καταλήγει σε αυτογκόλ…….

0
1403

Διαβάζουμε στο τελευταίο εμπνευσμένο κομμάτι του ανώνυμου-πλην όμως τίμιου και άμισθου site-του κυρίου Γιασημάκη, την αναγγελία περί ενός εγγράφου ντοκουμέντου που αποδεικνύει την διγλωσσία του Δημάρχου και καταλαβαίνουμε για άλλη μια φορά, πως όταν ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και όταν η πολιτική αλητεία γίνεται επάγγελμα, τότε χάνεται η μπάλα.

Δημοσιεύει λοιπόν μια έγγραφη καταγγελία του νυν Δημάρχου, προς την αποκεντρωμένη, που ζητά την ακύρωση μιας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και το σταμάτημα ενός έργου οδοποιίας και πανηγυρίζει κιόλας ο συντάκτης-ανασύρθηκε ο καημένος από τα αζήτητα και κλήθηκε στα όπλα και πάλι-γιατί συνέλαβε ψευδόμενο τον Δήμαρχο.

Για πάμε λοιπόν να δούμε, αυτή η ένσταση τι αφορούσε και για ποιον λόγο έγινε.

Υπήρχε λοιπόν σε εξέλιξη ένα έργο οδοποιίας της πρώην Κοινότητας Συκαμίνου, που αφορούσε τους οδούς του Συκαμίνου, Αναπαύσεως- Ασωπού-Διονύσου-Καμάρα-Νηπιαγωγείου.

Έργο με τίτλο «Κατασκευή Οδοποιίας Συκαμίνου»,του οποίου είχε εγκριθεί η μελέτη στις 5/07/2010, είχε δημοπρατηθεί στις 14/09/2010,συνολικής αξίας 586679 E,με έκπτωση 58,61% και είχε ξεκινήσει η υλοποίηση του, στις 1/11/2010.

Όταν αναλαμβάνει λοιπόν την εξουσία ο κύριος Οικονομάκος, για λόγους ευνόητους και κατανοητούς από όλους, αποφασίζει να αλλάξει την μελέτη, του ήδη εξελισσόμενου έργου και να προτείνει την ασφαλτόστρωση όχι των δρόμων του Συκαμίνου , αλλά άλλων δρόμων στους Εφέδρους, στον Πευκιά και στην Νέα Εκάλη.Αυτό εννοείτε πως αποτελεί αλλαγή φυσικού Αντικειμένου, κατά τον νόμο,και φυσικά είναι παράνομη και αντιδεοντολογική.

Τι ποιο φυσικό, τι ποιο ανθρώπινο και τι ποιο τίμιο απέναντι στους κατοίκους του Συκαμίνου, από τον πρώην Κοινοτάρχη τους, που σχεδίασε και άρχισε να υλοποιεί το έργο, από το να προσφύγει κατά μιας απόφασης διάτρητης και κακοπροαίρετης, με μόνους στόχους την εκδίκηση, αλλά και την τακτοποίηση προεκλογικών υποσχέσεων του τότε νεοεκλεγέντα Δημάρχου.

Αυτό λοιπόν ήταν το καραμπινάτο έγγραφο ντοκουμέντο που χρησιμοποίησε η ανώνυμη, πλην όμως τίμια και άμισθη ιστοσελίδα, προκειμένου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.Αυτό αγαπητοί φίλοι, στην πολιτική λέγεται Αυτογκόλ……….

Αντιλαμβανόμαστε τον πανικό σας και την προσπάθεια σας να δημιουργήσετε ψεγάδια, αλλά σίγουρα αυτά τα δύο σας σπρώχνουν σε καθημερινά λάθη και σε καθημερινές ανοησίες, που επιβαρύνουν την ήδη δεινή θέση σας.

Παρακάτω δημοσιεύουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που προκάλεσε την δικαιολογημένη αντίδραση, του νυν Δημάρχου Θωμά Ρούσση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            

    ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                             Από το αριθμ.10/04-04-2012 Πρακτικό  Συνεδρίασης

                             του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού.

 Αριθμός Απόφασης  98/2012                                               Θέμα: Έγκριση ολοκλήρωσης του έργου: Κατασκευή Οδοποιίας Συκαμίνου.

      Στον Ωρωπό σήμερα την 4η Απριλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε  δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού ύστερα από την αριθμ. 7350/30-03-2012 Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Νικολάου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό την ίδια μέρα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Μετά τη διαπίστωση ότι είναι παρών ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου αφού επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων είναι παρόντες τριάντα (30) κατά τη σειρά της ανακηρύξεώς τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1247/2010 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1-Ηλιάσκος Ευάγγελος, 2-Φοργιάρης Βασίλειος, 3-Παπαγιάννης Γεώργιος, 4-Μακρής Αθανάσιος, 5-Κοντογιάννη – Βουτσά Αλέκα, 6-Δάβρης Γεώργιος, 7-Πέππας Παναγιώτης, 8-Νικολάου Χρήστος, 9-Βλάχος Δημήτριος, 10-Βασιλάκος Παναγιώτης, 11-Πάντος Ευάγγελος, 12-Μίχα-Κολιαστάση Αικατερίνη, 13-Λάμπρου Δημήτριος, 14-Μπόρσης Βασίλειος, 15-Σωτήρχος Δημήτριος, 16-Τσάδαρης Σωτήριος, 17-Μπατζάκας Στυλιανός, 18-Λίτσας Κωνσταντίνος, 19-Ρούσσης Θωμάς, 20-Βελτανιώτης Δημήτριος, 21-Δέδες Κων/νος, 22-Γιασημάκης Γεώργιος, 23-Αρμυριώτης Γεώργιος, 24-Καλύβας Ευάγγελος, 25-Βαρνάβα-Καραγιάννη Ελένη, 26-Λέκκας Βασίλειος, 27-Τσάκωνας Ανδρέας, 28-Κιούσης Δημήτριος, 29- Χασιώτης Μιχαήλ, 30-Στεργίου Ιωάννα.

   ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.Γιαννάς Ιωάννης, 2.Τσεκρεζής Χρήστος (προσήλθε στο 7ο θέμα της Η.Δ.), 3.Λεμπούσης Ευάγγελος, 4.Λέκκας Ανδρέας, 5.Ανυφαντής Κωνσταντίνος, 6.Γιαμαρέλος Γεώργιος, 7.Οικονόμου Γρηγόριος, 8.Καραγιάννης Βασίλειος, 9.Ζαχαρίας Ιωάννης, 10.Οικονόμου Βασίλειος, 11.Μαργέτα Ελένη, Δημοτικοί Σύμβουλοι που αν και νόμιμα κλήθηκαν δεν προσήλθαν.

Παρόντες ήταν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Καλάμου, Μαρκοπούλου, Νέων Παλατίων και Ωρωπού.

Τα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο το Δήμου Μαρία Μαναβέλη.

Μετά τη ψηφοφορία του 1ου θέματος της Η.Δ. αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Πάντος, και μετά τη ψηφοφορία του 5ου θέματος της Η.Δ. αποχώρησαν οι κκ Δάβρης, Σωτήρχος και Μπόρσης.

Ο Πρόεδρος έφερε προς συζήτηση το έκτο (6ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στο Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρίνο, ο οποίος έκανε την παρακάτω εισήγηση:

«Με τo αριθμ. Πρωτ 5471/09-03-3012 έγγραφο η κατασκευάστρια εταιρεία του έργου του θέματος ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε. μας ενημέρωσε ότι ολοκλήρωσε τις εργασίες για τις οποίες της δόθηκε εντολή από την Υπηρεσία μας. Το σύνολο των εργασιών που εκτελέστηκαν φτάνει στο ποσό των 420.665,14€. Η πληρωμή των ανωτέρω εργασιών θα γίνει μέχρι του ποσού των 400.000,00 € από Δάνειο που είχε συνάψει η πρώην Κοινότητα Συκαμίνου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το υπόλοιπο από ιδίους πόρους του Δήμου.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που προέβλεπε η μελέτη υπολείπεται η κατασκευή των οδών: Αναπαύσεως, Ασωπού, Διονύσου, Καμάρα, Νηπιαγωγείου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για το τι από τα παρακάτω θα γίνει :

  1. Θα κατασκευαστεί το υπολειπόμενο αντικείμενο της αριθμ 56/2010 μελέτης.
  2. Την αλλαγή του υπολειπομένου αντικειμένου με τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 56/2010 μελέτης προκειμένου να κατασκευαστούν άλλοι δρόμοι του Δήμου.
  3. Να εξουσιοδοτηθεί η Τεχνική Υπηρεσία να συντάξει μειωτικό ΑΠΕ και να μην εκτελεστεί άλλο αντικείμενο».

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος ο οποίος πρότεινε να γίνει τροποποίηση της μελέτης για να κατασκευαστούν τμήματα οδών  οι οποίες  έχουν γίνει απροσπέλαστοι από τις βροχοπτώσεις  και από τις οποίες εξυπηρετούνται εκατοντάδες πολίτες του Δήμου μας, και συγκεκριμένα  στις Λεωφόρους  Εφέδρων Αξιωματικών,  Πευκιά και Νέας Εκάλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

  • Την εισήγηση
  • Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5471/09-03-3012 έγγραφο της εταιρείας ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010

μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Λίτσα, Ρούσση,(επεσήμανε ότι θα καταθέσει ένσταση) Βελτανιώτη, Δέδε, Χασιώτη, και  Στεργίου,  οι οποίοι δεν ενέκριναν την εισήγηση  του Δημάρχου και των κ.κ. Γιασημάκη, Αρμυριώτη, Βαρνάβα- Καραγιάννη Ελένης, Λέκκα Βασίλειου, Τσάκωνα, Κιούση, οι οποίοι ψήφισαν παρών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α-Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 56/2010 μελέτης του έργου  με τίτλο «Κατασκευή Οδοποιίας Συκαμίνου» με την αλλαγή του υπολειπόμενου αντικειμένου ως εξής:

Να μη κατασκευαστούν οι οδοί Αναπαύσεως- Ασωπού-Διονύσου-Καμάρα-Νηπιαγωγείου όπως προέβλεπε η μελέτη και αντί αυτών να κατασκευαστούν τμήματα των  οδών Λεωφόρος Εφέδρων-Λεωφόρος Πευκιά και Λεωφόρος Νέας  Εκάλης.

Β-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

 

Αυτή  η απόφαση  πήρε αυξ. αριθμό  98 / 2012.

Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

                                                        Το  Δημοτικό Συμβούλιο

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ   Δ.Σ.
Νικολάου Χρήστος

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βαρνάβα- Καραγιάννη Ελένη
ΤΑ  ΜΕΛΗ

1-Ηλιάσκος Ευάγγελος, 2-Φοργιάρης Βασίλειος, 3-Παπαγιάννης Γεώργιος, 4-Μακρής Αθανάσιος, 5-Κοντογιάννη – Βουτσά Αλέκα, 6-Πέππας Παναγιώτης, 7-Βλάχος Δημήτριος, 8-Βασιλάκος Παναγιώτης, 9-Μίχα-Κολιαστάση Αικατερίνη, 10-Λάμπρου Δημήτριος, 11-Τσάδαρης Σωτήριος, 12-Μπατζάκας Στυλιανός, 13-Λίτσας Κωνσταντίνος, 14-Ρούσσης Θωμάς, 15-Βελτανιώτης Δημήτριος, 16-Δέδες Κων/νος, 17-Γιασημάκης Γεώργιος, 18-Αρμυριώτης Γεώργιος, 19-Καλύβας Ευάγγελος, 20-Λέκκας Βασίλειος, 21-Τσάκωνας Ανδρέας, 22-Κιούσης Δημήτριος, 23- Χασιώτης Μιχαήλ, 24-Στεργίου Ιωάννα.

 

Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Να σημειωθεί πως ο κύριος Γιασημάκης και οι Σύμβουλοί του, στην συγκεκριμένη πρόταση, επειδή ακριβώς αναγνώριζαν και οι ίδιοι πως υπάρχει δόλος και κακοπροαίρετη πρόθεση, ψήφισαν,προς τιμήν τους ΠΑΡΩΝ……..Άραγε το θυμούνται;;;;;;; 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here