Η άποψη μας για τον ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ…(Μέρος 2ο).

0
1154
Τα προβλήματα στον φωτισμό των δρόμων μας είναι ορατά διά γυμνού
οφθαλμού. Ανεξάρτητα όμως με την ποιότητα του φωτισμού, υπάρχει και ένα
κοινό, λιγότερο ορατό πρόβλημα: ο τελικός λογαριασμός. Σύμφωνα με
έρευνες του ΕΜΠ, o φωτισμός στους δρόμους και στις πλατείες μας
πληρώνεται «χρυσός», καθώς οι παλαιάς τεχνολογίας λάμπες έχουν πολύ
χαμηλή απόδοση και διπλάσια κατανάλωση ενέργειας.
Τα δε έργα φωτισμού δεν κατασκευάζονται με μια στρατηγική ή έναν ενιαίο
τρόπο, δημιουργώντας ένα συχνά προβληματικό «Φώτο-μωσαϊκό». Και αυτοί
είναι οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν την Δημοτική Αρχή, να προχωρήσει σε
αντικατάσταση περίπου 19.000 λαμπτήρων, σε όλη την επικράτεια του
Δήμου, με τύπου LED νέας τεχνολογίας. Ελπίζουμε εδώ τουλάχιστον να
συμφωνούμε όλοι με αυτήν την κίνηση. Χρησιμοποιώντας μια μελέτη της
προηγούμενης Δημοτικής αρχής, αφού την επικαιροποίησε(δηλαδή
επανεξετάστηκαν ποιες λάμπες αντικαταστάθηκαν στην ενδιάμεση εξαετία,
ποιες γραμμές μπορούν να λειτουργήσουν με τον καινούριο φωτισμό, ποιες
απαιτήσεις ισχύος υπάρχουν και εάν μπορούν τα pillar να ανταποκριθούν),
προχώρησαν σε ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, για την αντικατάσταση
των λαμπών, αλλά και την προμήθεια 7932 νέων φωτιστικών σωμάτων,
αντικαθιστώντας τον σημερινό ενεργοβόρο οδοφωτισμό με σύγχρονα
φωτιστικά τεχνολογίας LED εξοικονομώντας ενέργεια έως και 75%….
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως, αυτονόητα, θα γίνει έλεγχος ώστε να
εντοπιστούν και οι παράνομες συνδέσεις και ρευματοκλοπές, που είναι πολύ
συνηθισμένο να γίνονται από δημόσιους στύλους φωτισμού.
Πολλαπλά και αυτονόητα τα οφέλη αυτής της κίνησης: μέσω της μείωσης του
κόστους της καταναλισκόμενης ενέργειας και του κόστους συντήρησης αφού
τα σύγχρονα φωτιστικά τύπου LED έχουν διάρκεια ζωής μέχρι και 100.000
ώρες (υπολογίζουμε 22 χρόνια ζωής), όπως επίσης και
μείωσης/εκμηδενισμός κόστους λειτουργίας και συντήρησης, περιβαλλοντικά
οφέλη μέσω της μείωσης εκπομπών CO2 και της αποφυγής χρήσης
λαμπτήρων με υδράργυρο(όπως οι λαμπτήρες υψηλής πίεσης
υδραργύρου),που έχουν καταργηθεί, και αναβάθμιση οδοφωτισμού και της

ασφάλειας των δημοτών μας και των κατοίκων.

Εξηγήσαμε τους υπαρκτούς λόγους χρηματοδότησης, στο προηγούμενο
κείμενο μας. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε τον τρόπο με «σύμβαση Ενεργειακής
Απόδοσης (Pay as you save)» με εταιρεία η οποία θα αμείβεται από την
εξοικονόμηση που θα επιτυγχάνεται μέσω της αναβάθμισης του δημοτικού
οδοφωτισμού. Αποφεύγοντας τα σενάρια ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ από οποιαδήποτε
τράπεζα, είτε Ευρωπαϊκή, είτε Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε Ιδιωτική, και
την υποθήκευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου μας, έκρινε
πως είναι η πιο συμφέρουσα λύση.
Δηλαδή ο ανάδοχος που θα προκύψει μετά τον Διαγωνισμό και την 12ετη
σύμβαση που θα υπογράψει, θα αμείβεται από την εξοικονόμηση που θα
επιτυγχάνεται μέσω της εκχώρησης εσόδων από τα ανταποδοτικά τέλη χωρίς
ο δήμος να επιβαρύνεται με έξοδα και δαπάνες, επιπλέον δε καθ’ όλη την
διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος θα έχει και την συντήρηση του δικτύου
του οδοφωτισμού..
Σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη, ο Δήμος πληρώνει ανά έτος
1.171.770,97€ για κατανάλωση ενέργειας του συνολικού συστήματος
οδοφωτισμού. Σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού, θα δοθεί κατ’
ελάχιστο έκπτωση 5%, που μπορεί να φτάσει έως και 15%. Εκτός δηλαδή
του οφέλους που θα προκύψει από την αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων
και της συντήρησης τους που βαραίνουν τον ανάδοχο, επιπλέον ο δήμος θα
έχει κάθε έτος ένα όφελος ποσοστού επί της συνολικής επιτευχθείσας
εξοικονόμησης (διαμοιραζόμενο όφελος), το ελάχιστο 5%εως 15%.
Υπολογίστε εδώ και τα έξοδα συντήρησης της υπηρεσίας, και ότι συνεπάγεται
απ αυτού, ποσό που δεν θα επιβαρύνει το ταμείο του Δήμου.
Το ύψος της αμοιβής του αναδόχου θα καθοριστεί από το ποσοστό της
εξοικονόμησης της ενέργειας και ο τρόπος αμοιβής του καθορίζεται από τους
όρους της διακήρυξης. Οποιαδήποτε ρίσκο λοιπόν αφορά τον ανάδοχο και
μόνο, χωρίς να επιβαρύνεται επ’ουδενί ο Δήμος Ωρωπού.
Από την στιγμή που αποφάσισε η Δημοτική Αρχή να προβεί στην αλλαγή των
Φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων, νομίζουμε πως επέλεξε την
πιο συμφέρουσα λύση. Φανταζόμαστε πως έχουν υπολογιστεί οι μειούμενοι
προϋπολογισμοί από το ταμείο του Δήμου και έχουν προγραμματιστεί οι
μελλοντικές οικονομικές κινήσεις για την διαχείριση των υπολειπομένων
χρημάτων.
Το κακό είναι πως για άλλη μια φορά, αναγκαζόμαστε να ψάχνουμε την
σωστή ενημέρωση και τους δύσκολους τεχνικούς όρους και συνθήκες, από
προσωπικές έρευνες. Και αυτό συμβαίνει διότι δεν έχεις μια σοβαρή
αντιπολίτευση να ερευνά, να ψάχνει ουσιαστικές και έγκυρες λύσεις και να
προτείνει εφικτούς στόχους. Όταν οι ομάδα των επίδοξων σουπερηρώων
διεκδικητών δια του αντιπροσώπου τους κ.Λούπη, ξεκινούν με ασύστολα

ψεύδη και ανείπωτες βλακείες του τύπου 14.280.000ε(τιμή με ΦΠΑ) /7932

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ= 1800 ε , αντιλαμβάνεται κάνεις τι να περιμένει στην
συνέχεια του αντιπολιτευτικού λιβελογραφήματος, που αποτελεί και την
επίσημη θέση τους. Εμείς προσωπικά δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από την
συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που αυτοί και οι συνεργάτες τους,
κατήγγειλαν και μήνυσαν εργαζόμενους του Δήμου μας που τόλμησαν να
αλλάξουν λάμπες στην χερσαία λιμενική ζώνη…, ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ!!! 5 ΛΑΜΠΕΣ παρακαλώ. Τι να περιμένεις από αυτούς, την
ίδια συνομοταξία ανθρώπων, με τα ίδια προσωπικά προβλήματα, που έχουν
ανάγει τις εγωκεντρικές διαφορές τους και τα προσωπικά τους μίση σε
αντιπολιτευτικό λόγο.
Για άλλη μια φορά κατώτεροι των περιστάσεων, αδιάβαστοι, ανακόλουθοι,
ανύπαρκτοι. Και το χειρότερο όλων δια εκπροσώπου τους, που περιμέναμε
να είναι ψυχραιμότερος και λογικότερος, εικόνα και προφίλ που
προσπαθούσε να κτίσει από την αρχή που τον έχουμε γνωρίσει. Όσο αφορά
το Υ.Γ. και την αναφορά στο πρόσωπο του Δημάρχου και τις περιβαλλοντικές
ευαισθησίες που επικαλείται ειρωνικά, θα ήταν πολύ χρήσιμο να μάθουμε τι
ακριβώς εννοεί. Λόγω  της επιστημονικής θέσης και κατάρτισης που έχει στην
κοινωνία μας, θα ήταν πολύ σημαντικό να μάθουμε τι υπαινίσσεται με τα
μισόλογα που διατυπώνει. Κάνεις δεν παίζει με την δημόσια υγεία των
Δημοτών, και εάν έχει κάτι να καταγγείλει, ας το κάνει ανοικτά. Αλλιώς είναι
ένας κοινός συκοφάντης και ψεύτης, όπως τα περισσότερα άτομα της μικρής
πολιτικής του ομάδας.
Κρίμα και πάλι…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here