Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού».

0
908
Ο Δήμος Ωρωπού, κατάφερε να χρηματοδοτηθεί για κάλυψη αναγκών του από το
Πρόγραμμα ”ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2” με 200.000ε περίπου. Το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης των
Δήμων της χώρας με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει σκοπό του, την
χρηματοδότηση των έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των δήμων.
Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022, με
δυνατότητα παράτασης.
Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» είναι: α) Η τοπική
ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση
έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της
ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω και προμήθεια μηχανολογικού
εξοπλισμού και μηχανημάτων. β) Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες
των δήμων, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών
και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω.
Έτσι λοιπόν ο Δήμος μας, κατόπιν μελέτης που εκπόνησε η τεχνική μας υπηρεσία, θα
προβεί στην αγορά-προμήθεια: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και
συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ωρωπού» συνολικού προϋπολογισμού 195.804,00 €.
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε €
ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ : 180.000,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ :15.804,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :195.804,00 €
Η μελέτη συντάχθηκε σε συνέχεια εντολής του Δημάρχου προκειμένου να συμπεριλάβει την
προμήθεια των παρακάτω οχημάτων και παρελκόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού:
Πετρελαιοκίνητο όχημα με κλειστό χώρο φόρτωσης (VAN) μακρύ μεταξόνιο(τεμάχια 2 δυο).
Λεπίδα εκχιονισμού (τεμάχια 3 τρία).
Αλατοδιανομέας (διασκορπιστής) για ρίψη άλατος (τεμάχια 3 τρία).
Φορητή αντλία πυρόσβεσης με τυλιγκτήρα και σωλήνα 40m και αυλό (τεμάχιο 1 ένα).
Ο σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι να καλύψει άμεσα τις ανάγκες των υπηρεσιών της,
όπως του τμήματος ύδρευσης, αλλά και τις πολιτικής προστασίας του Δήμου μας, για τις
έκτακτες καταστάσεις αποχιονισμού και πυρκαγιών που αντιμετωπίζει.
Χρήσιμα ”εργαλεία” στα χέρια των στελεχών του Δήμου μας, που θα δώσουν άμεσες και
αποτελεσματικές λύσεις.
Με το καλό!!!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here