Συνεδρίαση της ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του έργου «Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Ωρωπού»

0
791
Χθες στα γραφεία του Δήμου μας, συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή που ελέγχει τις
εξελίξεις του νέου έργου του Βρεφονηπιακού Σταθμού Σκάλας Ωρωπού και Νέων
Παλατίων.
Η επιτροπή της οποίας Πρόεδρος είναι η κ.Στεργίου Ιωάννα αποτελείται από πέντε (5)
μέλη, ως εξής: α) δύο (2) Περιφερειακούς Συμβούλους Αττικής με τους αναπληρωτές τους,
οι οποίοι ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, β) δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με τους
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής Γενικής Διεύθυνσης γ) έναν (1) εκπρόσωπο
του Δήμου Ωρωπού με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με
τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την
πληρωμή κάθε λογαριασμού – πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη
υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου
δ) αποφαίνεται για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την ερμηνεία και
εκτέλεση των όρων της παρούσας
ε) εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ανάγκη τροποποίησης
των όρων της προγραμματικής σύμβασης.
Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και
έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της και συνεδριάζει στα γραφεία του
Δήμου ή στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας
Αττικής, όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει
σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που
έχουν ανακύψει.
Με ταχυτάτους ρυθμούς λοιπόν συνεχίζεται η ανέγερση του νέου κτιρίου. Σύμφωνα με τις
εξελίξεις του έργου και την πρόοδο των εργασιών, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν πολύ πιο
σύντομα, από ότι προβλέπει η προγραμματική σύμβαση(48 μήνες).
Μακάρι οι συνθήκες να ευνοήσουν την ολοκλήρωση των εργασιών ταχύτερα και να
παραδοθεί ένα τόσο χρήσιμο έργο στην περιοχή μας, δίνοντας λύσεις σε δεκάδες
οικογένειες συνδημοτών μας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here