Αλλαγές;… στην επιλογή- εκλογή των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων;

0
1268

 

Σοβαρά εξετάζει το ενδεχόμενο η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Υπουργός Εσωτερικών κ.Θεοδωρικάκος Τάκης, την αλλαγή του νόμου για την επιλογή των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων.

Πολύ απλά προσανατολίζονται στην ανάθεση της αρμοδιότητας του ΠΡΩΤΟΥ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΥΣ υποψηφίου που ανάδειξε η πρόσφατη εκλογική διαδικασία, ασχέτως του συνδυασμού που συμμετείχε και ανεξαρτήτως Δημοτικής Αρχής που προέκυψε.

Έτσι ενισχύονται οι επιλογές των Τοπικών Κοινωνιών σε πρόσωπα που δοκιμάστηκαν κατά την πενταετία που πέρασε και ”αδικούνται” με τον πρόσφατο νόμο του Κλεισθένη, εμπλέκοντας τους σε άστοχες και ανούσιες διαδικασίες, κατά την άποψή μας.

Έτσι ”αποκαθίσταται η τάξη” και στελέχη τα οποία συγκέντρωσαν κοντά στο 50% των Τοπικών Κοινωνιών στο όριο της αυτοδυναμίας, θα εκφράσουν την λαϊκή προτίμηση, χωρίς συμψηφισμούς και ”περίεργες συνεργασίες”.

Εντός της επόμενης εβδομάδας, περιμένουμε τις εξελίξεις.

 

Παραθέτουμε τι προέβλεπε η διαδικασία για την εκλογή των Προέδρων των Κοινοτήτων:<<… την αλλαγή για την εκλογή του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας που πλέον θα γίνεται ανάμεσα στους δύο πρώτους των δύο πλειοψηφούντων συνδυασμών, περιλαμβάνει το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ του Υπουργείου Εσωτερικών « Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»και συγκεκριμένα, στο άρθρο 67 προβλέπεται:

Τροποποιήσεις του άρθρου 79 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 79 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 80 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1.Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων

(300) κατοίκων εκλέγεται, με ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του

οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο

σύμβουλος ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής

συνδυασμούς, που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης

μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, με τη διαδικασία της

παρ. 2».

  1. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της

δημοτικής περιόδου, το συμβούλιο της κοινότητας συνέρχεται σε ειδική

συνεδρίαση, για να εκλέξει τον πρόεδρό του, ύστερα από πρόσκληση

του πρώτου, μεταξύ των εκλεγέντων συμβούλων του μεγαλύτερου σε

εκλογική δύναμη συνδυασμού, κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στην

απόφαση του δικαστηρίου περί ανακήρυξης του συνδυασμού. Στη

συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το

συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του

συμβουλίου σε ένα από τα μέλη του συμβουλίου ή σε έναν από τους

υπαλλήλους του δήμου. Κατά τη συνεδρίαση, οι σύμβουλοι, με μυστική

ψηφοφορία, επιλέγουν για το αξίωμα του πρόεδρου του συμβουλίου

κοινότητας, το σύμβουλο της προτίμησής τους, ανάμεσα στον πρώτο,

σε σταυρούς προτίμησης, σύμβουλο του πρώτου κατά σειρά εκλογής

συνδυασμού και τον πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, σύμβουλο του

επιλέξει έναν μόνο υποψήφιο. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που

συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του

συμβουλίου, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 89.

Αν μετά από

τρεις ψηφοφορίες οι υποψήφιοι λάβουν τον ίδιο αριθμό ψήφων,

διεξάγεται κλήρωση μεταξύ τους».

  1. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:

« Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας κενωθεί

λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας

οποιουδήποτε άλλου λόγου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκλογής

των παρ. 1 έως και 4, μεταξύ του επόμενου σε σταυρούς προτίμησης

συμβούλου από το συνδυασμό του προέδρου και του πρώτου

συμβούλου σε σταυρούς προτίμησης του επόμενου σε σειρά εκλογής

συνδυασμού».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here