Σε ιδιώτες η καθαριότητα του Δήμου Ωρωπού…;

0
1156

Στο βίντεο που αναρτήσαμε στο ΦΒ πριν από λίγες ώρες, αναζητούσαμε τους λόγους που η Νέα Δημοτική Αρχή δεν έδειξε, αλλά και δεν δείχνει καμία διάθεση να προσπαθήσει τουλάχιστον να κρατήσει κάποιους εργαζόμενους στην καθαριότητα, που εργάστηκαν κατά το παρελθόν στις υπηρεσίες  των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου μας.

Μια εύλογη απορία μας, καθώς η προεκλογική δέσμευση της Νέας Αρχής και του Νέου Δημάρχου για επιστροφή των υπηρεσιών καθαριότητας στις υπηρεσίες του Δήμου, αποτέλεσε κορωνίδα σε όλους τους προεκλογικούς τους λόγους και υπήρξε η βασικότερη αντιπολιτευτική αιχμή, τα τελευταία χρόνια της αντιπολιτευτικής τους θητείας.

Τελικά η πολυαναμενόμενη εισήγηση του επίμαχου 9ου σημερινού θέματος έφτασε, έστω και με αδικαιολόγητη καθυστέρηση και παράνομα θα λέγαμε…

Δεν θα ασκήσουμε καμία κριτική προς το παρόν…

Παραθέτουμε αυτούσια την εισήγηση του Νέου Δημάρχου, περιμένοντας το βράδυ να ακούσουμε την αναγκαιότητα και τους λόγους  που μας οδηγούν σε ιδιώτες, τον λάθος προγραμματισμό των αρχικών κινήσεων και εκτιμήσεών τους και κυρίως τις αιτίες που συζητείται αυτό το θέμα τελευταία στιγμή (σήμερα τελειώνει η σύμβαση με τον Ιδιώτη Εργολάβο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής).

Δεν θα περιγράψουμε τι συμβαίνει στα περισσότερα χωριά του Δήμου μας, με τους κάδους να ξεχειλίζουν. Στους παραθεριστικούς οικισμούς του Δήμου μας, η κατάσταση που επικρατεί είναι απελπιστική!

Δεν θέλουμε να σκεφτούμε, τι θα γίνεται την επομένη εβδομάδα…

Αύριο τα νεώτερα…

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                   Ωρωπός 14/01/2020

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                             

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΠΡΟΣ : Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού 

ΘΕΜΑ: Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων – καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ν. 4635/2019, αντικαταστάθηκε το άρθρο 61 του ν. 3979/2011(Α΄138) και συγκεκριμένα η παράγραφος 1 αυτού ως εξής:

«Άρθρο 61

Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού

  1. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού.  Με την απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.».

Ο Δήμος Ωρωπού με τις υπ΄αριθ. 162/2016, 91/2016, 12/2016, 177/2015 και 6/2015 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου τεκμηρίωσε βάσει του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 την αναγκαιότητα ανάθεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων και καθαριότητας σε ιδιώτες.

Βάσει των ανωτέρω αποφάσεων υπεγράφησαν:

  1. Η υπ΄αριθμ. πρωτ.: 27956/08-12-2019 Σύμβαση «Αποκομιδή – Μεταφορά οικιακών απορριμμάτων, σάρωση οδών, οδοκαθαρισμοί κ.λ.π. Δήμου Ωρωπού» και
  2. Η υπ΄αριθμ. πρωτ.: 20234/13-09-2018 Τροποποίηση της Σύμβασης 27956/2017 «Αποκομιδή – Μεταφορά οικιακών απορριμμάτων, σάρωση οδών, οδοκαθαρισμοί κ.λ.π. Δήμου Ωρωπού»

Η ανάθεση της μεταφοράς των οικιακών απορριμμάτων σε ιδιώτη είχε σαν αποτέλεσμα τον παροπλισμό των περισσοτέρων απορριμματοφόρων του Δήμου.

Κατόπιν της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ ολοκληρώθηκε ο διορισμός σαράντα οκτώ (48) ατόμων, οι περισσότεροι από τους οποίους αφορούν την Υπηρεσία Καθαριότητας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1873/τ. Γ΄/15-10-2019.

Οι ως άνω συμβάσεις λήγουν στις 15-01-2020 και δεν πρόκειται να παραταθούν.

Ο Δήμος από τον εξοπλισμό που διαθέτει έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει και να θέσει σε λειτουργία σύντομα πέντε (5) απορριμματοφόρα αλλά οι απαιτήσεις σε δρομολόγια είναι (10) δέκα κατά την χειμερινή περίοδο.

Επίσης από τον Απρίλιο του 2020 έως τον Οκτώβριο του 2020, οι ανάγκες θα είναι αυξημένες λόγω της προσέλευσης πολλών παραθεριστών στην περιοχή και το δυναμικό σε προσωπικό και εξοπλισμό του Δήμου Ωρωπού δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των απαιτήσεων στις υπηρεσίες καθαριότητας.

Επομένως επικουρικά με τους υπαλλήλους καθαριότητας του Δήμου οι οποίοι θα εκτελούν τον κύριο όγκο των υπηρεσιών καθαριότητας, κρίνεται αναγκαία η ανάθεση μέρους της αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων και λοιπών στερεών αποβλήτων κοινόχρηστων χώρων και παραλιών σε ιδιώτες όταν παραστεί ανάγκη σε οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ωρωπού από 16/01/2020 έως 31/10/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω,ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ:

Την έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης μέρους της αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων και λοιπών στερεών αποβλήτων κοινόχρηστων χώρων και παραλιών σε ιδιώτες όταν παραστεί ανάγκη σε οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ωρωπού από 16/01/2020 έως 31/10/2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here