Δελτίο Τύπου του επικεφαλής του Συνδυασμού «ΠΡΩΤΑ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ» και πρώην Δημάρχου Ωρωπού κ.Θωμά Ρούσση.

0
1024

Όλη η αλήθεια για το μεγάλο έργο της Κοινότητας Καπανδριτίου…

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 2ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΚΟΥΡΙ – ΜΗΛΙΑΤΖΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ.

Αισθάνομαι την ανάγκη και την υποχρέωση να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το μεγάλο έργο.
Η Διοίκηση της κας Κελίδου Ευδοξίας (πρώην Κοινοτάρχη Καπανδριτίου) συνέλαβε την ιδέα και πέτυχε τα εξής:
1. 2004 έγκριση αναγκαιότητας από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (09/05/2006)
3. Παραχώρηση ακινήτου από τη Διεύθυνση Δασών αριθ. Πρωτ.: 1340/24-04-2007 (για πέντε χρόνια), οι ενέργειες είχαν ξεκινήσει από το έτος 2004
4. Μετά από ενέργειες τριών (3) ετών και αφού εκπονήθηκαν όλες οι απαιτούμενες μελέτες όπως Γεωλογική, Γεωτεχνική, Υδρογεωλογική , κ.τ.λ. εκδόθηκε το 367/31-07-2009 ΦΕΚ με το οποίο έγινε η Έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού
Η Διοίκηση του Ιωάννη Οικονομάκου (πρώην Δημάρχου Ωρωπού) πέτυχε τα εξής:
1. Έκδοση 1ης οικοδομικής άδειας 719/2012
2. Παράταση παραχώρησης ακινήτου μέχρι τις 31/12/2015
Η δική μας Διοίκηση (Διοίκηση Θωμά Ρούσση) πέτυχε τα εξής:
1. Στις 15/01/2015 ζητάμε να κατασκευαστεί το έργο από την Περιφέρεια Αττικής, μετά την ένταξή του, με ενέργειές μας στο Τεχνικό Πρόγραμμά της
2. Στις 16/11/2015 η ΚΤΥΠ Α.Ε. μας απαντά με το αριθ. Πρωτ.: 2/1684 έγγραφο ότι το έργο θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, μέχρι το τέλος του έτους 2015 και θα δημοπρατηθεί το Α΄ εξάμηνο του έτους 2016
3. Στις 20/11/2015 καταθέτουμε αίτημα για παράταση παραχώρησης, που έληγε στις 31/12/2015
4. Στις 03/12/2015 με το αριθ. Πρωτ.: Φ10/6308 έγγραφο αποφασίζεται η παράταση της παραχώρησης μέχρι τις 09/05/2016 (δέκα χρόνια από την αρχική παραχώρηση)
5. Στις 19/02/2016 η ΚΤΥΠ Α.Ε. μας ενημερώνει για εμπλοκή του θέματος στα εξής: Α) λάθος συντεταγμένες στο τοπογραφικό, Β) δεν μπορεί να μεταβιβάσει ο Δήμος την παραχώρηση της χρήσης…
Οπότε ξεκινάμε τη διαδικασία για εκ νέου παραχώρηση (περιβαλλοντική μελέτη – αλλαγή νομοθεσίας περί δασών και δασικών εκτάσεων και διόρθωση του τοπογραφικού με τις σωστές συντεταγμένες)
6. Στις 02/09/2016 μας εγκρίνει το Δασαρχείο να προχωρήσουμε σε ερευνητικές εργασίες
7. Στις 26/09/2016 καταθέτουμε στην ΚΤΥΠ Α.Ε. έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί απαλλαγής περιβαλλοντικής μελέτης
8. Στις 15/11/2016 με το αριθ. Πρωτ.: 3090 έγγραφό του, ο Δασάρχης Καπανδριτίου ζητά από τη Διεύθυνση Δασών εκ νέου παραχώρηση
9. Στις 11/01/2017 καταθέτουμε στο Δασαρχείο Καπανδριτίου εκ νέου βεβαιώσεις, οι οποίες απαιτούνται για την παραχώρηση από τις εξής υπηρεσίες: (Τμήμα Πολιτικής Γης – Διεύθυνση Αρχείου και Κτηματολογίου της Περιφέρειας – Τμήμα Επικοισμού – ΔΕΗ – Αρχαιολογία)
10. Στις 18/01/2017 με το αριθ. Πρωτ.: 132 έγγραφό του, ο Δασάρχης Καπανδριτίου χαρακτηρίζει την έκταση ως Δασική (αναρτήσεις, δημοσιεύσεις κ.λπ.)
11. Στις 23/06/2017 με το αριθ. Πρωτ.: 12860 έγγραφό του, ο Δήμος – με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου – αιτείται την εκ νέου παραχώρηση της Δασικής Έκτασης (έγκριση επέμβασης)
12. Στις 24/08/2017 με το αριθ. Πρωτ.: 3144 έγγραφό του, το Δασαρχείο προτείνει την έγκριση επέμβασης στη Διεύθυνση Δασών
13. Στις 13/11/2017 με το αριθ. Πρωτ.: 4362 έγγραφό του, το Δασαρχείο Καπανδριτίου στέλνει συμπληρωματικά στοιχεία στη Διεύθυνση Δασών
14. Στις 18/12/2017 με το αριθ. Πρωτ.: 14796 έγγραφό της, η Διεύθυνση Δασών αποφασίζει για την παραχώρηση και άδεια έγκρισης επέμβασης
15. Στις 09/01/2018 με το αριθ. Πρωτ.: 575 έγγραφό του, ο Δήμος διαβιβάζει την παραχώρηση και την άδεια έγκρισης επέμβασης στην ΚΤΥΠ Α.Ε.
16. Στις 25/05/2018 με το αριθ. Πρωτ.: 11796 έγγραφό του προς την ΚΤΥΠ Α.Ε., ο Δήμος αναλαμβάνει τις συντηρήσεις των Σχολείων
17. Στις 25/05/2018 με το αριθ. Πρωτ.: Φ3/7984 έγγραφό της, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί μετά από αίτημα μας, εκ νέου για την αναγκαιότητα
18. Στις 24/09/2018 με το αριθ. Πρωτ.: 20989 έγγραφο καταθέτουμε την έγκριση όρων δόμησης από την υπηρεσία δόμησης της ΚΤΥΠ Α.Ε.
19. Στις 27/11/2018 με το αριθ. Πρωτ.: 441 έγγραφο γίνεται η έγκριση της μελέτης από την Αρχιτεκτονική επιτροπή
20. Στις 04/12/2018 δίνεται έγκριση από τη ΔΕΗ για υποσταθμό
21. Στις 07/12/2018 δίνεται έγκριση από την Αρχαιολογία
22. Στις 12/12/2018 με τη με αριθ. 301 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δίνεται η έγκριση για την παραχώρηση δικαιώματος στην εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» να υποβάλλει για λογαριασμό του Δήμου Ωρωπού πρόταση χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ, να εκδώσει την απαιτούμενη οικοδομική άδεια, να δημοπρατήσει και να κατασκευάσει τις σχολικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καπανδριτίου, στο ακίνητο εμβαδού Ε=16.481,37 τ.μ.
23. Στις 27/12/2018 με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής γίνεται αποδοχή δωρεάς για τη σύνταξη της νέας μελέτης (χορηγία κ. Μαρτίνου)
24. Στις 04/02/2019 με το αριθ. Πρωτ.: 3406 έγγραφο γίνεται η εκ νέου υποβολή της νέας μελέτης στην εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.»,
25. Στις 03/05/2019, μετά από τις σχετικές εγκρίσεις συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη για θέσεις γκαράζ, ώστε να εκδοθεί η οικοδομική άδεια για την κατασκευή του κτιρίου (αρ. συμβ. 12277/03-05-2019)
26. Στις 23/05/2019 ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» ενημερώνει με έγγραφό του ότι υπογράφηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Χαρωνίτη η απόφαση έγκρισης της μελέτης και έχει ξεκινήσει η διαδικασία επανυποβολής του αιτήματος στη Διαχειριστική Αρχή και τέλος,
27. Στις 04/07/2019 με το αριθ. Πρωτ.: 48830 εκδίδεται εκ νέου η νέα άδεια ανέγερσης του κτιρίου σύμφωνα με τη νέα μελέτη.
Κλείνω λοιπόν με το εύλογο ερώτημα: Ποιες ήταν οι ενέργειες του Νέου Δημάρχου και της Νέας Δημοτικής Αρχής, με δικά τους έγγραφα;…
Πως έχουν το θράσος να οικειοποιούνται ένα έργο που ξεκίνησε από το 2004 και να το παρουσιάζουν ως δικό τους;
Φίλες και φίλοι, είμαστε όλοι σε αναμονή της απάντησής τους…
Τους προκαλώ να αναρτήσουν τα έγγραφα που φέρουν την υπογραφή του νυν Δημάρχου και έχουν αποσταλεί σε οποιαδήποτε Υπηρεσία από τις αρχές του Σεπτέμβρη, που ανέλαβαν τη Διοίκηση του Δήμου Ωρωπού… και όχι μόνον φωτογραφίες… από αυτές χορτάσαμε…
Το μόνο που επιθυμούν είναι να καπηλευτούν το αναγκαίο αυτό έργο για την κοινωνία του Καπανδριτίου, για το οποίο πολλές Διοικήσεις μόχθησαν για πολλά χρόνια μέχρι να υλοποιηθεί…

ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ
Επικεφαλής του Συνδυασμού
«Πρώτα Ο Δημότης» και
πρώην Δήμαρχος Ωρωπού (2014-2019)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here