Το νόμιμο και το ηθικό των αποφάσεων του Νέου Δημάρχου Ωρωπού

0
1064

Στην οικονομική επιτροπή που διεξήχθη την Τρίτη 11 Αυγούστου, σε ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσε την:(10) Έγκριση Μελέτης, Όρων και Τευχών Δημοπράτησης για το έργο με τίτλο: “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ” Αριθμό. Μελ.:19/2020.

Μια μελέτη, τεχνική έκθεση-περιγραφή που συντάχθηκε για να αντιμετωπιστεί η έκτακτη ανάγκη των σοβαρών καθιζήσεων που παρουσιάστηκαν στο παραλιακό μέτωπο. Όλες οι εργασίες της παρούσας μελέτης αφορούν σε επισκευή και συντήρηση τμημάτων της παραλιακής λεωφόρου Ωρωπού και είναι αναγκαίες και απαραίτητες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στην πρότερη κατάσταση τμήματα αυτά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης είναι τα εξής: 1) θέση “Ράχη” στο Χαλκούτσι Ωρωπού, 2) θέση “Ταβέρνα Νέα Ζωή”, 3) θέση “Παραλία”στην παραλιακή Μαρκοπούλου, 4) θέση “Βλαστός”.

Έτσι λοιπόν ο Νέος Δήμαρχος Ωρωπού εισηγήθηκε και εξασφάλισε με την απαραίτητη πλειοψηφία που έχει στην Οικονομική Επιτροπή την:

(Α) Την έγκριση της με αριθμό: 19/2020 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» και προϋπολογισμό 3.300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

(Β) Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ», προϋπολογισμού 3.300.000,00€ (αριθμός μελέτης 19/2020), διότι το έργο αφορά σε αποκατάσταση ζημιών από φυσική καταστροφή που σε καμία περίπτωση δεν απορρέει από ευθύνη του Δήμου Ωρωπού και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση για την αποκατάσταση και καλή επαναλειτουργία των υποδομών. Η αποκατάσταση των εκτεταμένης εμβέλειας ζημιών στο οδικό τμήμα της παραλιακής λεωφόρου, ώστε αυτό να αποκατασταθεί, να καταστεί πλήρως λειτουργικό και ασφαλή κατά την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων συνιστά κατεπείγουσα ανάγκη, η ικανοποίηση της οποίας δεν επιτρέπει την τήρηση χρονικών προθεσμιών. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα για επίσπευση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης επιβάλλεται η χρήση των διατάξεων του νέου άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο η αξιολόγηση των προσφορών και η ανάθεση της σύμβασης να γίνει σε ενιαίο στάδιο.

Η ανάγκη αυτή συνδέεται αιτιωδώς με το απρόβλεπτο γεγονός των έντονων καιρικών φαινομένων, που έπληξαν την συγκεκριμένη περιοχή και οδήγησαν στην κήρυξη της, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι οι ζημιές, που πρόκειται να αποκατασταθούν με το συγκεκριμένο έργο, προκλήθηκαν από αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

(Δ) Την κατάρτιση καταλόγου με πέντε (5) υποψήφιους οικονομικούς φορείς , στους οποίους θα αποσταλεί η Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» ΑΡ. ΜΕΛ.:19/2020.Μιλάμε λοιπόν για μια διαδικασία, ακόμα μιας απευθείας ανάθεσης που επιλέγει η Νέα Δημοτική αρχή και ο Νέος Δήμαρχος για ζητήματα που χρονίζουν στον τόπο μας.

Διαδικασίες που απασχόλησαν την προηγούμενη Δημοτική Αρχή(Παραλιακό οδικό μέτωπο Μαρκοπούλου) όπου φρόντισαν να δημιουργήσουν την μελέτη και να εξασφαλίσουν την χρηματοδότησή της, αλλά δεν πρόλαβαν την προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου. Σήμερα με την κήρυξη του Δήμου Ωρωπού σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από τα τέλη Ιουλίου έως και τα τέλη Ιανουαρίου (και όχι λόγο της δυσμενής κατάστασης που δημιουργήθηκε με τα φερτά υλικά, εφόσον προηγείται η απόφαση), αποφασίζουν την διαδικασία:

 Των διατάξεων του άρθρου 26 [Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)] του Ν. 4412/2016: «……..6. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, …. οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό.»

Γιατί ο διαγωνισμός δεν προκηρύχτηκε δημόσια ένα χρόνο έως σήμερα, με τις διαδικασίες των ανοικτών διαγωνισμών;

Ποια η αναγκαιότητα να κυρωθεί ο Δήμος Ωρωπού σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από τις 22 Ιουλίου;

Μήπως αυτή η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής είναι «κατασκευασμένη» για να συμπεριλάβει έργα που χρονίζουν στην περιοχή( δρόμος Χαλκουτσίου-Δηλεσιου) και να δοθούν σε ανάδοχους της αρεσκείας μας με ελάχιστη έκπτωση;

Που είναι οι ρητορείες του παρελθόντος, περί απευθείας αναθέσεων, στα Δημοτικά Συμβούλια που ζήσαμε την προηγούμενη πενταετία και οι απόψεις των σημερινών διοικούντων περί ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ και ΗΘΙΚΗΣ των διαδικασιών;

Που βρίσκεται σήμερα ο λαλίστατος από τα έδρανα της αντιπολίτευσης και σημερινός Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Δημητρίου Νώντας και ποια είναι η άποψη του για αυτή την κατάσταση;

Θα επανέλθουμε.

Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και απασχολεί εκατοντάδες συνδημοτών μας που ανακαλύπτουν μέρα με την μέρα την πλάνη που περιήλθαν κατά την επιλογή των εκπρόσωπων τους στα δημοτικά έδρανα των διοικούντων, καθώς αποκαλύπτεται καθημερινά η απογύμνωση των ηθικών διλλημάτων που δημιούργησαν προεκλογικά, διαιρώντας μια ολόκληρη κοινωνία με ανυπόστατα ψεύδη και ανούσια ιδεολογήματα, μόνο και μόνο για την κατάληψη την σημερινής εξουσίας…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here