Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στην θέση «Ράχη» Αγκώνα Καλάμου

0
773

Μετά από την συζήτηση που άνοιξε πρόσφατα, με την ετεροχρονισμένη γνωστοποίηση στην κοινωνία του Καλάμου ότι η χωροθέτηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) είναι στην θέση «Ράχη» Αγκώνα, την αξιολογότερη κατά πολλούς παραλιακή ζώνη του Καλάμου, πιάνοντας «εξ απήνης» την τοπική κοινωνία, θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε ουσιαστικά για το κρίσιμο αυτό θέμα. Λίγοι είναι οι πολίτες που γνωρίζουν την υποχρέωση που ανέλαβε η Ελληνική Πολιτεία, ήδη από το 1998, υιοθετώντας την Σύμβαση του Aarhus της Δανίας, σύμφωνα με την οποία υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στις περιβαλλοντικές πληροφορίες. Η  Σύμβαση αυτή κυρώθηκε από τη χώρα μας, με το νόμο 3422/12-12-2005, (ΦΕΚ/Α303/13.12.2005).

Με το νόμο αυτόν η Ελληνική Πολιτεία ενέταξε πλήρως στην Ελληνική Νομοθεσία μαζί με την πλήρη πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία και  την ελεύθερη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων για έργα, που προβλέπεται να έχουν σοβαρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, όπου πρόκειται να λειτουργήσουν, όπως, στην περίπτωσή μας, ο σχεδιασμός έργου βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων.

Με τη Σύμβαση αυτή λοιπόν, δεν κατοχυρώνεται απλά και μόνο η παθητική ενημέρωση, αλλά επιβάλλεται στις αρμόδιες αρχές να γνωστοποιούν με δική τους πρωτοβουλία τις κρίσιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες, να διευκολύνουν το κοινό στην αναζήτησή τους και να ενημερώνουν τους  πολίτες  σχετικά με τα δικαιώματά τους για  πληροφόρηση και συμμετοχή.  Κατοχυρώνεται από την άλλη και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας στην περίπτωση άρνησης των αρμόδιων υπηρεσιών να παράσχουν περιβαλλοντική πληροφόρηση αλλά και κατά των πράξεων ή παραλείψεών τους, οι οποίες έχουν ως συνέπεια την παρεμπόδιση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις διαδικασίες για την προετοιμασία περιβαλλοντικών σχεδίων, προγραμμάτων και πολιτικών και εν τέλει για την έκδοση αποφάσεων που αφορούν ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος.

Από ό,τι διαφαίνεται η τοπική κοινωνία της ΔΕ Καλάμου, σχεδόν το σύνολό της, αγνοεί πλήρως, τόσο την διαδικασία/κριτήρια επιλογής της θέσης για την μονάδα επεξεργασίας του βιολογικού στην θέση Αγκώνα, όσο και την μελέτη που αφορά τον σχεδιασμό του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμών Καλάμου και Αγίων Αποστόλων στη θέση «Ράχη Αγκώνα»» και κυρίως την  περιβαλλοντική συμβατότητα του έργου, όπως αυτή αναλύεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (ΜΠΕ) και στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Έτσι, χωρίς την επιβεβλημένη δημόσια διαβούλευση, χωρίς την συμμετοχή της κοινωνίας στη λήψη απόφασης για την «βέλτιστη» δυνατή λύση της χωροθέτησης του Βιολογικού του Καλάμου, με τους κατοίκους να αγνοούν πλήρως τις βασικές/στοιχειώδεις περιβαλλοντικές προβλέψεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (ΜΠΕ), η οποία δεν επιβάλλει σύμφωνα με τους νόμους, μεθόδους  απόλυτης προστασίας του ευαίσθητου θαλάσσιου αποδέκτη και του φυσικού περιβάλλοντος, απαιτούνται  τροποποιήσεις στον σχεδιασμό.

Επιβάλλεται, συνεπώς, να γίνουν εκείνες οι τροποποιήσεις, ώστε να προκύψει έργο που η υλοποίησή του θα υπηρετήσει την αναπτυξιακή προοπτική της ΔΕ Καλάμου αλλά και την ευρύτερη οικονομία του Δήμου Ωρωπού, με σεβασμό στο ευαίσθητο περιβάλλον του αιγιαλού, της παράκτιας ζώνης  και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Καλάμου, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας του φυσικού οικοσυστήματος της θάλασσας του Νότιου Ευβοϊκού, που αποτελεί αδιαμφισβήτητα το μεγαλύτερο «κεφάλαιο» της ευρύτερης περιοχής του Ωρωπού.

 Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού, (Ο.Σ.Ω.)

Γιώργος Χρ. Παναγόπουλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here