Συνεχίζουμε, με καθρεφτάκια προς τους ιθαγενείς…

0
709

Ξεκίνησε η «επιβράβευση» της Νέας Δημοτικής Αρχής και του Νέου Δημάρχου και της καλής διάθεσης που επέδειξαν στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.Μηταράκη Νότη. Δεν του αρνήθηκαν το παραμικρό και στις διαθέσεις της κυβέρνησής του να εγκαταστήσουν μια νέα υποδομή μεταναστών στην Μαλακάσα που απαριθμεί  πάνω από 2500 μεταναστών και σήμερα «απολαμβάνουν» σιγά-σιγά τα οφέλη.

500.000ε θα κοστίσει η «αναβάθμιση αθλητικών υποδομών» στην Μαλακάσα, για τα παιδιά και τους κατοίκους της, που πλέον τους θεώρει «ομογενοποιημένους» και φυσικά ΜΟΝΙΜΟΥΣ!.. Απλά, θα πρέπει να θυμίσουμε επίσης πως, είναι η πρώτη «οργανωμένη μελέτη» και το πρώτο έργο που παρουσιάζει η Νέα Δημοτική Αρχή, μετά από ακριβώς ένα χρόνο διοίκησης.

Να θυμίσουμε πως όσα έργα πραγματοποιήθηκαν κατά το πέρας του πρώτου χρόνου διοίκησης, αφορούσαν συνεχιζόμενα έργα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, καθώς επίσης πως ούτε ένας ανοικτός, δημόσιος διαγωνισμός, ακόμα δεν έχει επιτευχτεί!

Ένα χρόνο και συνεχίζουμε!..

 

Από την Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,λοιπόν, με το υπ΄άριθμ. πρωτ. 17072/28-8-2020 εισερχόμενο έγγραφο, μας κοινοποιήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή των ενδιαφερομένων Δήμων για την χρηματοδότηση από το «Ταμείο Αλληλεγγύης» το οποίο έχει ως εξής :

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,                                    Με το Νόμο 4662/2020 και συγκεκριμένα , με το άρθρο 196 αυτού , συστάθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ,στον Δεσμευμένο Τομέα , λογαριασμός με την ονομασία «Ταμείο 2 Αλληλεγγύης» τον οποίο διαχειρίζεται η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου . Ο ως άνω λογαριασμός συστάθηκε για τους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών .

Σκοπός του «Ταμείου Αλληλεγγύης» είναι η χρηματοδότηση έργων για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από λειτουργία μονάδων φιλοξενίας και η χρηματοδότηση έργων υποδομών που είναι απαραίτητα για την πλήρη και ορθή λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων για τη θέση σε λειτουργία νέων μονάδων χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των δημοτικών προϋπολογισμών και των δημοτών.

Με την υπ΄αρίθμ. 3999/2020 (ΦΕΚ Β΄1811/12-05-2020) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και όροι χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης , του συστήματος διοίκησης , της διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων , του ελέγχου της πορείας εκτέλεσης έργων , της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλου σχετικού θέματος .

Η ειδική γραμματεία συντονισμού εμπλεκομένων φορέων , ως αρμόδια Υπηρεσία και Υπεύθυνη μεταξύ άλλων ,για την υποστήριξη αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης έργων από τους δικαιούχους υποβολής καλεί δια της παρούσης του δικαιούχους Δήμους που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση έργων να υποβάλουν:

1) σχετική αίτηση για λήψη χρηματοδότησης έργου

2) Πρόταση του αιτούντος δήμου στην οποία παρατίθεται η πλήρης περιγραφή του προτεινόμενου έργου ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του , αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης του, στοιχεία ωριμότητας υλοποίησης (μελέτες , απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου , κυριότητα χώρου /μίσθωση κ.λ.π) καθώς και ανάλυση της συνάφειας και της λειτουργικής διασύνδεσής του με τις δομές φιλοξενίας μεταναστών .

3) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την υποβολή της ανωτέρω πρότασης για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης .

«…Η παρούσα τεχνική έκθεση-περιγραφή συντάχθηκε έπειτα από τη με αριθμό:38/2020 εντολή σύνταξης μελέτης του Δημάρχου και αναφέρεται στη προμήθεια με τίτλο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ”.

Στόχος της μελέτης είναι η βελτίωση των αθλητικών υποδομών της Δ.Ε. Μαλακάσας που υπάρχουν ήδη και είναι στην πλήρη κυριότητα του Δήμου Ωρωπού.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

α) η επίστρωση του γηπέδου ποδοσφαίρου με τεχνητό χλοοτάπητα μετά του απαραίτητου σχετικού εξοπλισμού και εργασιών(εστίες, σημαιάκια ‘corner’, γραμμογράφηση κλπ) και 3Α

β) η κατασκευή ξύλινου αθλητικού δαπέδου καλαθοσφαίρισης, τοποθέτηση υαλοστασίων μετά των υαλοπινάκων τους και τοποθέτηση θύρας ασφαλείας στο κλειστό γυμναστήριο.

Με την ολοκλήρωση της παρούσας προμήθειας θα βελτιωθούν και θα γίνουν χρηστικές οι προαναφερόμενες υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 486.266,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα και όλες τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις καθώς και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται στους οκτώ (8) μήνες από την συμβασιοποίησή της…»  

Ωρωπός, 31/08/2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ.19/31-08-2020 Πρακτικό Έκτακτης Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού.

Αριθμός Απόφασης 160/2020

 

Θέμα: «Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης για ένταξη της προμήθειας με τίτλο:

 

«BEΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ»

 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ”
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:21/2020
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  486.266ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ:                             ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΧΡΗΣΗ: 2020

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here