Απόψεις των Ομοσπονδιών Συλλόγων του Δήμου Ωρωπού για τον ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

0
489

Όπως γράψαμε στο προηγούμενο κείμενό μας, οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν από τις Ομοσπονδίες Συλλόγων Ωρωπού και Καλάμου-Αγίων Αποστόλων. Τα διοικητικά τους συμβούλια εξέδωσαν δελτία τύπου που προσπάθησαν να ενημερώσουν τους κατοίκους της Ενότητας Καλάμου, καθώς και κάποια ερωτήματα και αντιδράσεις που ακόμα δεν έχουν απαντηθεί από την Νέα Δημοτική Αρχή. Δεν γνωρίζουμε ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες της ενημέρωσης μέσα από την  «Βαβέλ» της νέας διοίκησης και τους τρεις Αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών, που κωφεύουν επιδεικτικά. Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις προθέσεις τους για την οριοθέτηση του Βιολογικού Καθαρισμού και αν προτίθενται να αλλάξουν την αρχική απόφαση. Τι θα γίνει με την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και τους χρόνους καθυστέρησης μιας τέτοιας πιθανής απόφασης.

Το βέβαιο είναι πως η Δημοτική Αρχή «εκσυγχρονίστικε» και οι επόμενες διαβουλεύσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, θα είναι στην διάθεση του κοινού. Βρίσκουμε πολύ λογικό και την σύγκλιση μιας ανοικτής συζήτησης για το συγκεκριμένο θέμα, με την συμμετοχή εκπροσώπων των συλλόγων, των επικεφαλής των συνδυασμών και των «υπεύθυνων της Δημοτικής Αρχής», ξεκαθαρίζοντας τις απόψεις τους…

Όπως και να έχει, το θέμα θα απασχολήσει τους ενδιαφερομένους με την νέα χρονιά και ελπίζουμε με την βοήθεια της τεχνολογίας να επιτύχουν ευρεία συμμετοχή και πραγματική ενημέρωση…

 

                    ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΩΡΩΠΟΥ 20 ΑΥΓ 2020

Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στην θέση «Ράχη» Αγκώνα Καλάμου

Μετά από την συζήτηση που άνοιξε πρόσφατα, με την ετεροχρονισμένη γνωστοποίηση στην κοινωνία του Καλάμου ότι η χωροθέτηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) είναι στην θέση «Ράχη» Αγκώνα, την αξιολογότερη κατά πολλούς παραλιακή ζώνη του Καλάμου, πιάνοντας «εξ απήνης» την τοπική κοινωνία, θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε ουσιαστικά για το κρίσιμο αυτό θέμα.

Λίγοι είναι οι πολίτες που γνωρίζουν την υποχρέωση που ανέλαβε η Ελληνική Πολιτεία, ήδη από το 1998, υιοθετώντας την Σύμβαση του Aarhus της Δανίας, σύμφωνα με την οποία υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στις περιβαλλοντικές πληροφορίες. Η  Σύμβαση αυτή κυρώθηκε από τη χώρα μας, με το νόμο 3422/12-12-2005, (ΦΕΚ/Α303/13.12.2005).

Με το νόμο αυτόν η Ελληνική Πολιτεία ενέταξε πλήρως στην Ελληνική Νομοθεσία μαζί με την πλήρη πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία και  την ελεύθερη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων για έργα, που προβλέπεται να έχουν σοβαρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, όπου πρόκειται να λειτουργήσουν, όπως, στην περίπτωσή μας, ο σχεδιασμός έργου βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων.

Με τη Σύμβαση αυτή λοιπόν, δεν κατοχυρώνεται απλά και μόνο η παθητική ενημέρωση, αλλά επιβάλλεται στις αρμόδιες αρχές να γνωστοποιούν με δική τους πρωτοβουλία τις κρίσιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες, να διευκολύνουν το κοινό στην αναζήτησή τους και να ενημερώνουν τους  πολίτες  σχετικά με τα δικαιώματά τους για  πληροφόρηση και συμμετοχή.  Κατοχυρώνεται από την άλλη και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας στην περίπτωση άρνησης των αρμόδιων υπηρεσιών να παράσχουν περιβαλλοντική πληροφόρηση αλλά και κατά των πράξεων ή παραλείψεών τους, οι οποίες έχουν ως συνέπεια την παρεμπόδιση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις διαδικασίες για την προετοιμασία περιβαλλοντικών σχεδίων, προγραμμάτων και πολιτικών και εν τέλει για την έκδοση αποφάσεων που αφορούν ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος.

Από ό,τι διαφαίνεται η τοπική κοινωνία της ΔΕ Καλάμου, σχεδόν το σύνολό της, αγνοεί πλήρως, τόσο την διαδικασία/κριτήρια επιλογής της θέσης για την μονάδα επεξεργασίας του βιολογικού στην θέση Αγκώνα, όσο και την μελέτη που αφορά τον σχεδιασμό του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμών Καλάμου και Αγίων Αποστόλων στη θέση «Ράχη Αγκώνα»» και κυρίως την  περιβαλλοντική συμβατότητα του έργου, όπως αυτή αναλύεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (ΜΠΕ) και στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Έτσι, χωρίς την επιβεβλημένη δημόσια διαβούλευση, χωρίς την συμμετοχή της κοινωνίας στη λήψη απόφασης για την «βέλτιστη» δυνατή λύση της χωροθέτησης του Βιολογικού του Καλάμου, με τους κατοίκους να αγνοούν πλήρως τις βασικές/στοιχειώδεις περιβαλλοντικές προβλέψεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (ΜΠΕ), η οποία δεν επιβάλλει σύμφωνα με τους νόμους, μεθόδους  απόλυτης προστασίας του ευαίσθητου θαλάσσιου αποδέκτη και του φυσικού περιβάλλοντος, απαιτούνται  τροποποιήσεις στον σχεδιασμό.

Επιβάλλεται, συνεπώς, να γίνουν εκείνες οι τροποποιήσεις, ώστε να προκύψει έργο που η υλοποίησή του θα υπηρετήσει την αναπτυξιακή προοπτική της ΔΕ Καλάμου αλλά και την ευρύτερη οικονομία του Δήμου Ωρωπού, με σεβασμό στο ευαίσθητο περιβάλλον του αιγιαλού, της παράκτιας ζώνης  και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Καλάμου, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας του φυσικού οικοσυστήματος της θάλασσας του Νότιου Ευβοϊκού, που αποτελεί αδιαμφισβήτητα το μεγαλύτερο «κεφάλαιο» της ευρύτερης περιοχής του Ωρωπού.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού, (Ο.Σ.Ω.)

Γιώργος Χρ. Παναγόπουλος

Ε.Σ.Π.Α.Α.ΚΑ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   27/8/2020

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται μεγάλη κουβέντα στην ευρύτερη περιοχή Καλάμου για τον βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων.

Η θέση της ΕΣΠΑΑΚΑ ήταν και παραμένει με ορίζοντα το καλό του τόπου χωρίς προσωπικά ή κομματικά συμφέροντα. Λειτουργεί δε θεσμικά πάντα, σύμφωνα με το καταστατικό της και δεν παίρνει αποφάσεις εν θερμώ!

Ο βιολογικός του Καλάμου και της παραλίας των Αγίων Αποστόλων είναι ένα τεράστιο, σε σημασία, έργο για την περιοχή. Προφανώς και η άποψη μας είναι ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο με βάση πάντα τις διεθνείς προδιαγραφές. Η χωροθέτηση του τελικού αντλιοστασίου των λυμάτων στην θέση Αγκώνα – Λιμνιώνα είναι κατανοητό ότι προβληματίζει τους κατοίκους της περιοχής. Βέβαια υπάρχουν διαβεβαιώσεις από επίσημα χείλη (τεχνικές υπηρεσίες, ΕΥΔΑΠ αλλά και από την περιβαντολογική μελέτη) για την άψογη λειτουργία του.

Η ένωση συλλόγων σκεπτόμενη με ηρεμία , εξετάζοντας τις εκδοχές και συνομιλώντας με αρμόδιους φορείς, κατανοεί πραγματικά τις σκέψεις και τις αγωνίες των κατοίκων της Αγκώνας. Δεν θα ήταν αντίθετη στην αλλαγή της χωροθέτησης  αλλά θέτει και τα παρακάτω ερωτήματα:

α) Είναι εφικτή η τροποποίηση της μελέτης για αλλαγή του τελικού αποδέκτη του βιολογικού;

β) Μπορεί να βρεθεί άμεσα χρηματοδότηση για την τροποποίηση της μελέτης;

γ) Αν τελικά δεν βρεθεί χρηματοδότηση, θα παραγκωνιστεί το έργο και θα χαθεί η χρηματοδότηση; Με δεδομένο πάντα ότι το τέλος του 2023 λήγει η προθεσμία.

Τα ερωτήματα αυτά αρμόδια να τα απαντήσει είναι η δημοτική αρχή η οποία επιτέλους πρέπει να πάρει θέση για να σταματήσει η αγανάκτηση και ο θυμός που δικαίως ή αδίκως έχει ο κόσμος της Αγκώνας!

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΑΑΚΑ

ΕΝΩΣΗ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here