ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ

0
404

Media Bible

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ

Μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση λάβαμε από το ηλεκτρονικό περιοδικό Media Bible του κ.yiotis.vasilakos. Η πλήρης διεύθυνση του  περιοδικού Media Bible #mediabible #greekbible #orizontesuites #mykonosbible www.greekbible.gr, που μας απέστειλε το παρακάτω κείμενο που θα διαβάσετε, μας έπεισαν για την ευρύτητα και την πληρότητα των στοιχείων, που δείχνουν μια σοβαρή έρευνα για την χωροθέτηση του Βιολογικού του Καλάμου.

Εμπεριστατωμένες επισημάνσεις και παρατηρήσεις, ενυπόγραφες από επιστήμονες, που δεν μας άφησαν αδιάφορους και μας υποχρεώνουν να δημοσιεύσουμε την παρακάτω επιστολή. Πέραν των συμπερασμάτων που μπορεί να βγάλει ο καθένας διαβάζοντας την επιστολή, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το Media Bible, για την εμπιστοσύνη του στην σελίδα μας.
ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Οι παρακάτω επισημάνσεις και παρατηρήσεις στη ΜΠΕ έχουν γίνει από τους παρακάτω επιστήμονες:

1) κ. Δ. Κάτσαρη, περιβαλλοντολόγο,

2) Δρ Κ. Ξανθόπουλο, πολιτικό μηχανικό με πολυετή εμπειρία σε Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και ένας από τους μελετητές του έργου Ψυττάλειας

3) κ. Σ. Παναγούλη, χημικό μηχανικό με πολυετή εμπειρία σε βιολογικούς καθαρισμούς (21 έτη προϊσταμένη για την κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας της Ψυττάλειας),

4) Δρ Ι. Σιώκου, Βιολόγο Ωκεανογράφο, διευθύντρια Ερευνών στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών με πολυετή εμπειρία στις επιπτώσεις της ρύπανσης στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Α) Χωροθέτηση της ΕΕΛ.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (αριθ. Απόφασης 257/2017) «η επιλογή της οριστικής θέσης της εγκατάστασης (ΕΕΛ) ως βέλτιστης από σειρά άλλων διαθέσιμων/ προτεινόμενων, θα πρέπει να προκύπτει επί τη βάσει αναλυτικής τεκμηρίωσης, ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτά τα πλεονεκτήματα της θέσης αυτής έναντι άλλων, όπως π.χ. στην πίσω μεριά του εν λόγω λόφου». Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει αναλυτική τεκμηρίωση για την επιλογή της θέσης «Ράχη Αγκώνας». Σύμφωνα με την ΜΠΕ τα μειονεκτήματα της θέσης στο Χιλιαπόταμο και στην πρώην χωματερή του Καλάμου είναι οικονομικά και τεχνικά (δηλαδή τελικά οικονομικά), αντίθετα η θέση στη Ράχης Αγκώνας λόγω της άμεσης γειτνίασης με οικίες θα επιφέρει επιβάρυνση στους κατοίκους Αγκώνας και Λιμνιώνας με οσμές, ηχορύπανση, οπτική ενόχληση, αλλά και μεγάλη ποσότητα αιωρουμένων σωματιδίων (σκόνη οικοδομικών υλικών) κατά τη διάρκεια κατασκευής της ΕΕΛ. Ως εκ τούτου η επιλογή της Ράχης Αγκώνας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως βέλτιστη.

Β) Θέση και λειτουργία αντλιοστασίων

 • Στη Μ.Π.Ε. γίνεται αναφορά για 12 παραλιακά αντλιοστάσια με πρόβλεψη για Η/Ζ και «κάτωθεν του παραλιακού δρόμου». Η υποβάθμιση του παραλιακού μετώπου θα είναι σημαντική ενώ η περιβαλλοντική επίπτωση και η όχληση του τοπικού πληθυσμού με οσμές και θόρυβο αλλά και σε περίπτωση κακής συντήρησης, αστοχίας ή άλλου απρόβλεπτου λόγου θα είναι υψηλή (προβλήματα υδατοπερατότητας σε χαμηλά βάθη 1-3 μέτρα).
 • Επίσης επειδή θα υπάρχει εισροή υδάτων στα δίκτυα, που την υπολογίζει περίπου σε 15% πιθανόν να υπερχειλίζουν στις ακτές. Ακόμη τα υπόγεια αντλιοστάσια είναι συνήθως δύσχρηστα. Τα αντλιοστάσια θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά και κάποια από αυτά πιθανόν να πρέπει να επανασχεδιαστούν. Είναι σημαντικό η συλλογή και μεταφορά των λυμάτων να γίνεται με τον πλέον οικονομικό και περιβαλλοντικό τρόπο.
 • Στην Παράγραφο 6.1.5 της Μ.Π.Ε, υπάρχουν αμφιβολίες για την κάλυψη της εφεδρικής ισχύος σε όλα τα αντλιοστάσια. Ως προς τον κίνδυνο από πλημμυρικά φαινόμενα (παρ. 8.13.5 της Μ.Π.Ε.) διατυπώνονται ανησυχίες ως προς τη διαχείριση των υδάτων μετά από τοπική νεροποντή.
 • Επιπλέον όσον αφορά τα αντλιοστάσια επί του παραλιακού μετώπου θα πρέπει να υπάρξει σχετική γνωμοδότηση από την Αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών κάτι που δεν αναφέρεται στη ΜΠΕ.

Γ) Δυναμικότητα της ΕΕΛ

 • Στον υπολογισμό της δυναμικότητας της μονάδας δεν συνυπολογίζεται με ξεκάθαρο τρόπο το γεγονός ότι η περιοχή αποτελεί ελκυστική περιοχή Β’ κατοικίας, ενώ λόγω της ύπαρξης κολυμβητικών ακτών, κατά τους θερινούς μήνες προσελκύεται πολύς κόσμος είτε περιστασιακά, είτε μόνιμα. Για το λόγο αυτόν, εκτιμάται ότι κατά την εκτίμηση των πληθυσμιακών δεδομένων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο παραθεριστικός πληθυσμός που προσελκύεται στην περιοχή (φορτίο λυμάτων αιχμής).
 • Αναφέρεται εξυπηρετούμενος πληθυσμός για την Α ́ Φάση των έργων 26.700 (ορίζοντας 20ετίας) και για την Β ́Φάση των έργων 32.000 (Ορίζοντας 40 ετίας) χωρίς να αναλύεται πως προκύπτει αυτός ο πληθυσμός. Επιπλέον ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός στη συνέχεια της μελέτης γίνεται ισοδύναμος. Εχει μεγάλη σημασία να διαστασιολογηθεί σωστά η εγκατάσταση, διότι η επεξεργασία, που προτείνεται, θα πρέπει να μπορεί να καλύψει την αιχμή κατά το θέρος.

Δ) Διαστάσεις και χαρακτηριστικά της ΕΕΛ 

 • Η λειτουργία των συστημάτων MBR υπόκειται σε σημαντικές διακυμάνσεις της δυναμικότητας, οι οποίες προκύπτουν από τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες καθαρισμού των μεμβρανών. Για αυτό το λόγο, οι μονάδες MBR συνδυάζονται με σημαντικούς όγκους εξισορρόπησης στην είσοδο τους. Ο όγκος εξισορρόπησης, ο οποίος έχει προβλεφθεί στο παρόν έργο αντιστοιχεί περίπου στο 20 % της ημερήσιας παροχής και αρκεί μόνο για την ημερήσια εξισορρόπηση (ημέρα/νύχτα). Δεν αρκεί για την αντιμετώπιση (α) διακυμάνσεων εντός της εβδομάδας (σαββατοκύριακο) ούτε (β) για την αντιμετώπιση πρόσκαιρου περιορισμού της υδραυλικής δυναμικότητας των μεμβρανών. Διαφορετικά οι μεμβράνες MBR δεν θα λειτουργούν στην θερινή περίοδο αιχμής. Υπάρχει επομένως κίνδυνος τακτικών υπερχειλίσεων ανεπεξέργαστων λυμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Η δεξαμενή εξισορρόπησης θα πρέπει να είναι κλειστή και όχι ανοικτού τύπου για να μην υπάρχουν οσμές μιας και η εγκατάσταση απέχει μόλις 100 μ από σπίτια.
 • Αν και η ΜΠΕ αναφέρεται στη γειτνίαση με τον παραλιακό οικισμό, δεν προσδιορίζονται τα μέτρα αποφυγής των οσμών, τα οποία πρέπει να ληφθούν, όπως κάλυψη δεξαμενών, εγκατάσταση μονάδων απόσμησης κ.α.

Ε) Θαλάσσιος αποδέκτης 

Στην ΜΠΕ υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις πληροφοριών που είναι πρώτης προτεραιότητας για την διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον:

 • Κατά τους θερμούς μήνες τα εξερχόμενα λύματα από τον αγωγό θα εγκλωβίζονται κάτω από τα 50 μέτρα, λόγω διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ επιφανειακού νερού και νερού κάτω από τα 30-40 μέτρα. Οπότε θα επηρεάζουν τους οργανισμούς που ζουν στο βυθό. Τους κρύους μήνες τα εξερχόμενα λύματα θα ανέρχονται στην επιφάνεια. Σε περιπτώσεις υπερχειλίσεων και διάθεσης μη επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα, οι επιπτώσεις στους οργανισμούς του βυθού θα είναι σημαντικές (καλοκαίρι) και το χειμώνα οι επιπτώσεις θα αφορούν και το πλαγκτόν.
 • Στην περιοχή μεταξύ Καλάμου και Αλιβερίου τα επικρατούντα ρεύματα δείχνουν μερική παγίδευση των νερών στην περιοχή και μικρής ταχύτητας ρεύματα στα 50 μέτρα. Αυτό σε συνδυασμό με τη χαμηλή ανανέωση νερών (6 μήνες στην επιφάνεια και 11 μήνες στα βαθιά νερά) με νερά από το Ν. Αιγαίο, θα αυξάνει τη συγκέντρωση των ρυπαντών στην περιοχή. Ο Νότιος με τον Βόρειο Ευβοϊκό ανταλλάσσουν αμφίδρομα ρυπαντές λόγω της παλίρροιας.
 • Η επίδραση του ανέμου και της παλίρροιας στα επιφανειακά νερά παρεμποδίζει την ανανέωση με φρέσκο νερό του νοτίου Αιγαίου. Οι επικρατούντες βόρειοι άνεμοι μπορούν να μεταφέρουν σε περίπτωση υπερχειλίσεων τα μη επεξεργασμένα λύματα προς τις παραλίες Αγκώνας και Λιμνιώνας.
 • Παρόλο που το ΥΠΕΝ έχει χαρακτηρίσει όλο το Ν. Ευβοϊκό ως μη ευαίσθητο αποδέκτη, η τροφική και οικολογική κατάσταση στο βόρειο τμήμα του Ν. Ευβοϊκού (Μελέτες του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών) σε συνδυασμό με την αργή ανανέωση νερών υποδηλώνουν μια περιοχή λίγο προς μέτρια ευαίσθητη στην οποία η διάθεση μη επεξεργασμένων αποβλήτων σε περιπτώσεις υπερχειλίσεων θα υποβαθμίσει το θαλάσσιο οικοσύστημα. Σημειωτέον ότι μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ έγιναν στην περίοδο 1996-2000 και δεν γνωρίζουμε τη σημερινή κατάσταση.

ΣΤ) Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων. 

Ο θαλάσσιος αποδέκτης δεν αποτελεί βέλτιστη τεχνική διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων, ιδιαίτερα με την προοπτική έλλειψης νερού λόγω της κλιματικής κρίσης. Η μελέτη αναφέρεται σε δυνατότητα μελλοντικής άρδευσης από την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων. Επειδή η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος MBR είναι υψηλού κόστους, θα έπρεπε τα επεξεργασμένα λύματα να επαναχρησιμοποιούνται για άρδευση γεωργικών εκτάσεων, αστικό και περιαστικό πράσινο και πυρόσβεση. Πρέπει η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων να αποτελεί την κύρια λύση, με ένταξη στον αρχικό σχεδιασμό του έργου.

Η οικονομική, η τουριστική και η αισθητική ζημιά που θα προκαλέσει ο σχεδιασμός αυτού του έργου βέβαια, παραμένει πολλαπλάσια. Ευχαριστούμε όλους αυτούς τους επιστήμονες που προσπαθούν να σώσουν το μέλλον των παιδιών μας.

#mediabible #kalamos

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here